Autor Ensenyament
18 Setembre 2019 a 15:00

Beques i ajuts a l’estudi del curs 2019-2020

El Govern renova el conveni amb el Ministerio per la seva gestió

Ajuts FP // Imatge cedida per la Generalitat

Ajuts FP // Imatge cedida per la Generalitat

El Govern ha aprovat la renovació del conveni que anualment subscriu amb el Ministeri d’Educació, a través dels departaments d’Educació i d’Empresa i Coneixement, per a la gestió de beques i ajuts a l’estudi corresponents al curs 2019-2020. Aquesta col·laboració comprèn la gestió, concessió i pagament de les beques i ajuts per a cursar estudis reglats que es concedeixin als qui segueixin els estudis a Catalunya qualsevol que sigui la seva nacionalitat.

Concretament, es tracta d’ajuts per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu i beques de caràcter general per a alumnes de nivells posteriors a l’ensenyament obligatori, que cursin estudis a Catalunya.
El passat curs 2018-2019, es van destinar 76 milions d’euros, amb més de 65.000 beques i ajuts concedits. Per a aquest curs, està previst que s’acabin destinant uns 80 milions d’euros i que s’arribi a les 70.000 beques i ajuts concedits a finals de curs.
En l’àmbit universitari, el passat curs 2018-2019, es van destinar més de 100 milions d’euros en ajudes econòmiques directes als estudiants universitaris i a beques de matrícula, amb més de 42.000 estudiants becats. A Catalunya, l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) és l’organisme responsable de gestionar les beques i ajuts en l’àmbit universitari.
Cal remarcar que continua l’incompliment reiterat de l’Estat en relació al traspàs de la competència en les beques i els ajuts a l’estudi a la Generalitat i per aquest motiu, un any més, se signa el conveni de col·laboració per a la seva gestió.
Switch to mobile version