Autor Economia
4 Agost 2019 a 15:00

PIMEC valora amb precaució la dinàmica de l’atur

Alenteix la tendència de reducció dels mesos anteriors

Atur Juliol-19// Autor: PIMEC

Atur Juliol-19// Autor: PIMEC

 

Tenint en compte les dades relatives a l’atur registrat publicades pel Servei Públic d’Ocupació Estatal i l’afiliació mitjana publicades pel Ministeri de Treball i Seguretat Social, PIMEC destaca:
  • El mes de juliol tanca amb 358.830 persones inscrites als registres de l’atur a Catalunya i 3.011.433 a Espanya, el que suposa una reducció en relació a l’any anterior de -10.294 i -123.588 persones, respectivament.
  • La patronal constata que en termes interanuals, aquest mes de l’any, l’atur alenteix la tendència de reducció dels mesos anteriors tant a Catalunya (variació interanual del -2,8% davant del -3,5% del mes anterior) com a Espanya (-3,9% davant del -4,6% del mes anterior). A partir d’aquestes dades, l’entitat destaca el fet que aquesta disminució del nombre d’aturats en termes interanuals, continua sent elevada a l’agricultura (-11,3%), a la construcció (-7,1%) i a la indústria   (-4,6%) i menys als serveis (-1,9%). Per demarcacions, l’atur es redueix en totes elles i destaca la de Lleida (-3,8%) i Tarragona (-3,8%).
  • En relació al mes anterior, a Catalunya l’atur augmenta en 1.558 persones (+0,4%). A Espanya l’atur disminueix en -4.253 persones (-0,1%). A Catalunya, aquest augment del nombre de persones inscrites als registres dels serveis d’ocupació es produeix, sobretot, als serveis i, en menor mesura, a la construcció i a l’agricultura. En canvi, a la indústria i als sense ocupació anterior es redueix. Per demarcacions, l’atur augmenta a Barcelona i disminueix a Girona, Lleida i Tarragona.
  • Aquesta dinàmica d’alentiment en la disminució del nombre de persones desocupades en termes interanuals se superposa amb el manteniment del ritme d’increment de l’afiliació (2,3% a Catalunya i 2,6% a Espanya) situant el nombre d’afiliats en màxims, 3.520.636 i 19.533.211, respectivament.
A partir d’aquestes dadesPIMEC valora amb precaució la dinàmica de l’atur. D’una banda de forma positiva la reducció en termes interanuals, tot i el seu alentiment, així com, l’augment de l’afiliació i, d’altra banda de forma negativa l’evolució en relació al mes anterior, doncs l’increment d’aturats s’avança un mes en relació a anys anteriors.En aquest escenari, PIMEC creu convenient que s’aclareixi l’escenari polític en relació a la formació de govern, per a tal que es puguin elaborar uns pressupostos on es tingui en compte la potenciació de l’economia productiva que generi ocupació.

Switch to mobile version