Autor Economia
27 Agost 2019 a 15:00

El cost total laboral brut per treballador va ser de 33.096,56 euros

A Catalunya l’any 2018

PIB economia construccio//Foto: Wiquipedia

PIB economia construccio//Foto: Wiquipedia

El cost total laboral brut per treballador

va ser de 33.096,56 euros a Catalunya l’any 2018, xifra que representa un increment del 2,2% respecte al 2017 segons l’Enquesta anual de cost laboral.

Per sectors, el cost brut va augmentar un 2,9% als serveis, un 0,9% a la indústria i va disminuir un 0,6% a la construcció. Per branques, els creixements interanuals més elevats en el cost es van produir a informació i comunicacions (12,6%), i al comerç al detall (9,3%). Per contra, on va disminuir més va ser a l’educació (−8,8%) i a l’administració pública (−1,1%).

El cost salarial

va créixer un 1,9% l’any 2018 respecte a un any enrere. Per sectors, va augmentar un 2,6% als serveis i un 0,3% a la indústria i va decréixer un 0,2% a la construcció.

Per components,

el 74,31% del cost laboral brut anual per treballador va correspondre al cost salarial (24.592,87 euros), el 23,15% a les cotitzacions obligatòries a la Seguretat Social (7.661,09 euros) i el 2,55% a la resta de components del cost (842,60 euros).

Per grandària de les unitats,

el cost per treballador va augmentar un 3,3% en les unitats d’1 a 49 treballadors, un 1,3% en les unitats de 50 a 199 treballadors i un 0,8% en les de 200 treballadors i més.

 

Les estadístiques de cost laboral

Tenen com a objectiu principal obtenir una estimació del cost econòmic que té el factor treball en el procés de producció de béns i serveis d’una economia. Les dues fonts estadístiques bàsiques per conèixer l’estimació del nivell i de la composició del cost laboral són l’Enquesta trimestral de cost laboral i l’Enquesta anual de cost laboral, dutes a terme per l’INE.

L’Enquesta trimestral és una operació estadística contínua de periodicitat trimestral. L’objectiu és conèixer el cost de la força de treball tenint en compte el cost laboral mitjà per treballador i mes i per hora efectiva, així com el temps treballat i no treballat. El cost laboral es presenta desagregat en costos salarials i costos no salarials.

L’Enquesta anual és una operació estadística que completa els resultats obtinguts a l’Enquesta trimestral, amb una perspectiva anual. L’objectiu principal és conèixer anualment el cost mitjà per treballador del factor treball i dels seus components principals: percepcions salarials, cotitzacions obligatòries a la Seguretat Social, cotitzacions voluntàries, prestacions socials directes, indemnitzacions, despeses en formació professional, despeses en transport, despeses de caràcter social i altres despeses derivades de la generació d’ocupació.

L’Idescat porta a terme una explotació detallada de les dues enquestes i n’obté una ampliació de resultats per a Catalunya.

Switch to mobile version