Autor Societat
15 Juliol 2019 a 10:00

Millora de la qualitat de l’aire a l’àrea de Barcelona

La Generalitat reclama mesures

contaminació Barcelona // Imatge del web de la Generalitat de Catalunya

Contaminació Barcelona // Imatge del web de la Generalitat de Catalunya

La Generalitat posa en antecedents a l’UE i reclama mesures al Govern espanyol

La Conselleria de Territori i Sostenibilitat ha emplaçat el Govern de l’Estat espanyol a exercir les competències que té per millorar la qualitat de l’aire a la conurbació de Barcelona. Després de rebre la carta del comissari de Medi Ambient de la Unió Europea (UE) en què insta el govern espanyol a emprendre mesures més contundents contra la contaminació a Barcelona i a Madrid, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, enviarà una carta de resposta en què exposarà totes les mesures que el Govern català està duent a terme per millorar la qualitat de l’aire a la zona de protecció especial de l’ambient atmosfèric.
Concretament, la Generalitat reclama que l’Estat abordi amb especial urgència les competències que té per millorar la qualitat de l’aire. Entre aquestes competències hi ha:
·         La modificació de l’impost de matriculació dels vehicles per incentivar la compra de vehicles menys contaminants, addicionalment a les ja existent pels vehicles elèctric.
·         L’aplicació de descomptes VAO i ECO en funció de l’etiqueta ambiental de la DGT en els peatges de competència estatal d’accés a l’Àmbit-40 per als vehicles amb menors emissions.
·         L’increment del finançament del transport públic d’acord amb l’equiparació de l’àmbit de serveis integrats amb l’àmbit de serveis finançats i amb aportacions addicionals per a la millora de la qualitat de l’aire .
·         El traspàs de la B-23 a la Generalitat de Catalunya amb el finançament per la construcció del carril bus.
·         L’execució dels plans de millora de la infraestructura de Rodalies i Regionals Renfe per fer efectiva una millora del servei de tren pel que fa a freqüències, velocitat comercial, informació i qualitat del servei, amb la qual cosa es reduirian de manera dràstica les actuals ineficiències del servei i la manca de fiabilitat.
·         La priorització d’inversions ferroviàries consensuades en el marc de la Taula Estratègica del Corredor Mediterrani, les quals han de permetre actuacions en infraestructures i l’impuls de la millora dels serveis de mercaderies que, com l’autopista ferroviària i l’execució i connexió de noves terminals intermodals, han de fer realitat el traspàs modal del transport de mercaderies per carretera cap al mode ferroviari.
Aquestes i altres mesures estan incloses en l’acord institucional a què van arribar les administracions en l’Acord polític per a la millora de la qualitat de l’aire de la conurbació de Barcelona el març de 2017, signat per  la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Diputació de Barcelona, l’Autoritat del Transport Metropolità, el Port de Barcelona i representants locals dels municipis de la conurbació de Barcelona i els seus entorns.

Informació mensual a la UE

Pel que fa a les mesures que aplica la Generalitat, en la missiva que s’enviarà el Departament de Territori i Sostenibilitat explica que des de l’any 2018 envia informes mensuals sobre la implantació progressiva de les actuacions per a la millora de la qualitat de l’aire en aquesta zona. També que ha fet arribar a la UE informes sobre l’evolució dels nivells de NO2 corresponents als primers cinc mesos de 2019 i comparat amb el mateix període dels darrers tres anys i que ha ratificat el compliment dels valors límits d’aquest contaminant per a l’any 2020. Dels informes enviats es desprèn que la qualitat de l’aire mesurada permet constatar una clara i persistent tendència a la millora.
Respecte a les actuacions que s’estan implementant, el Departament ha estat informant mensualment de la seva progressió i destaca l’alt grau de compliment de les actuacions informades per les diferents institucions catalanes, que és del 69%. Així mateix, s’ha presentant un reforç de les mesures acordades a la segona Cimera sobre la qualitat de l’aire, entre les quals destaca l’elaboració d’un Projecte de llei de qualitat de l’aire, que actualment s’està treballant, en el qual s’establiran els criteris comuns per definir les zones de baixes emissions. I l’elaboració d’un nou pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire (2020-2025), la tramitació del qual es preveu iniciar al setembre.
Switch to mobile version