Autor Societat
10 Abril 2019 a 15:00

L’Executiu insta la Junta Electoral Central que reconsideri la Instrucció 7/2019

I la deixi sense efectes

Govern MHP Quim Torra// Foto: Conselleria Presidencia

Govern MHP Quim Torra// Foto: Conselleria Presidencia

El Govern ha decidit, per unanimitat, mostrar el seu desacord amb el contingut de la Instrucció 7/2019, dictada per la Junta Electoral Central (JEC), de 18 de març, ja que considera que discrimina les persones amb discapacitat en el seu dret a vot. Així ho traslladarà a la JEC per tal que reconsideri aquesta Instrucció i la deixi sense efectes.
Aquest dret està recollit en la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de les persones amb discapacitat, de 13 de desembre de 2006, ratificada per l’Estat el 23 de novembre de 2007 i operativa des de l’any 2008. L’objectiu és promoure, protegir i assegurar el gaudi ple i en condicions d’igualtat de tots els drets humans i llibertats fonamentals per totes les persones amb discapacitat i promocionar el respecte de la seva dignitat inherent.
La instrucció dictada per la JEC en modifica una d’anterior però no presenta canvis substancials ja que només elimina les referències a l’”aparença de discapacitat”. La instrucció continua discriminant les persones amb discapacitat, ja que incorpora el supòsit que els membres de la mesa electoral, interventors o apoderats puguin fer constar en l’acta de la sessió el seu criteri personal sobre si consideren que una persona amb discapacitat ha exercit de forma conscient, lliure i voluntària el seu vot.
La Instrucció 7/2019 de la JEC
La Junta Electoral Central, després de les crítiques per la Instrucció 5/2019, de l’11 de març sobre el vot de les persones amb discapacitat, va dictar una nova Instrucció 7/2019, de 18 de març, en la que en el seu article segon deia exactament el mateix que el de la primera Instrucció, però suprimint l’accepció “persones amb discapacitat”, amb la qual cosa no evita la discriminació, ni el seu assenyalament, ni l’atemptat contra la seva dignitat.
El Govern ja va mostrar el seu desacord amb la primera proposta de la Junta Electoral respecte de l’exercici del dret de vot de les persones amb discapacitat. De fet, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ja es va expressar en aquests termes demanant la rectificació corresponent el passat 19 de març. Ara, l’Executiu insta la JEC que faci una reconsideració de la Instrucció 7/2019 i la deixi sense efectes.
Es considera que aquesta Instrucció no compleix l’esperit de la Convenció i suposa una clara discriminació de les persones amb discapacitat que menyscaba, clarament, la seva dignitat i la seva igualtat de drets, ja que dona poder a persones, sense cap competència professional ni coneixement de la persona, per establir que una persona no exerceix el vot de forma lliure, conscient i voluntària, posant-la sota sospita.
Al mateix temps, aquesta acta de constància no altera les condicions del sufragi, únic extrem sobre el qual la Junta Electoral Central tindria competència quan, a més, l’article 87.1 de la LOREG indica que “Los electores que no sepan leer o que, por discapacidad, estén impedidos para elegir la papeleta o colocarla dentro del sobre y para entregarla al Presidente de la Mesa, pueden servirse para estas operaciones de una persona de su confianza”.
En aquest sentit, la introducció de l’acta de constància no tan sols suposa un assenyalament a la persona, sinó que suposa, igualment, la introducció d’un tràmit o requisit sense emparament legal. Com indica la Instrucció 7/2019, la seva justificació es troba en la manca de concreció per part del legislador d’aquests extrems, però això no habilita que l’Administració electoral introdueixi límits o requisits sense emparament legal, que limitin, restringeixin o afectin drets fonamentals.
Davant d’aquesta situació, el Govern dona suport a les persones amb discapacitat i a les entitats que les representen, ja que entén que pot inhibir a les persones amb discapacitat d’anar a votar davant del risc de veure’s assenyalades i tractades de forma discriminatòria.
Switch to mobile version