Autor Economia
13 Abril 2019 a 15:00

IPC augmenta un 1,4% interanual al març del 2019

A Catalunya

 

Benzinera IPC anual// Foto wiquipedia Commons

Benzinera IPC anual// Foto wiquipedia Commons

L’índex de preus de consum (IPC) augmenta un 1,4% interanual a Catalunya al març del 2019. Tots els grups presenten taxes de variació positives excepte Esbarjo i cultura (−1,6%). Els grups més inflacionistes han estat Transports (2,5%) i Habitatge (2,3%).

Índex de preus de consum (IPC)Catalunya. Març del 2019
Índex Variació mensual % Variació interanual % Variació des d’inici d’any %
Índex general 104,2 0,4 1,4 -0,6
Aliments i begudes no alcohòliques 104,5 -0,4 1,3 0,3
Begudes alcohòliques i tabac 104,5 0,3 1,3 1,1
Vestit i calçat 96,4 4,1 0,9 -14,2
Habitatge 105,4 -0,6 2,3 -2,1
Parament de casa 101,3 0,0 0,8 0,0
Medicina 102,8 0,2 1,3 0,2
Transports 109,1 1,1 2,5 2,4
Comunicacions 104,2 -0,2 1,3 1,0
Esbarjo i cultura 100,4 0,6 -1,6 -1,1
Ensenyament 102,4 0,0 1,1 0,1
Hotels, cafès i restaurants 104,8 0,6 1,7 1,0
Altres béns i serveis 104,3 0,1 1,8 0,8

A Catalunya, l’IPC (amb la base 2016=100) al març del 2019 ha augmentat un 0,4% respecte al mes anterior i un 1,4% amb relació al març de l’any 2018. En termes mensuals destaca el creixement en vestit i calçat (4,1%) i, en sentit contrari, el decrement en habitatge (−0,6%). En termes interanuals, els increments més alts corresponen a transports (2,5%) i habitatge (2,3%), mentre que només disminueixen esbarjo i cultura (−1,6%). A Espanya, l’índex també puja un 0,4% respecte al mes anterior, i un 1,3% amb relació al mateix mes de l’any 2018.

L’índex de preus de consum (IPC) mesura l’evolució en el temps del nivell de preus dels béns i serveis de consum adquirits per la població que resideix en habitatges familiars a Espanya. Es considera despesa de consum el flux monetari realment pagat per l’adquisició de béns i serveis tipificats així en una nomenclatura elaborada expressament per l’INE a partir de la ECOICOP (European Classification Of Individual Consumption by Purpose), una nomenclatura harmonitzada de la Unió Europea. En queden excloses les despeses que es poden considerar d’inversió, com ara l’adquisició d’habitatge en propietat.

Els canvis més destacables en la configuració del cistell de consum de la base 2016 són la incorporació dels serveis en línia de vídeo i música, els jocs d’atzar o el cafè monodosi en els productes d’alimentació.

Els preus es recullen mensualment en 177 municipis, i al voltant de 29.000 establiments serveixen de mostra per recollir els 220.000 preus amb què es calcula cada mes l’IPC. El nombre d’articles que composen el cistell de consum és de 479.

L’Idescat redifon mensualment les dades de l’IPC per grups que elabora l’INE.

Switch to mobile version