Autor Economia
13 Març 2019 a 15:00

L’IPC augmenta un 1,1% interanual al febrer del 2019

Només baixa el grup Esbarjo i cultura

IPC

IPC

L’índex de preus de consum (IPC) augmenta un 1,1% interanual a Catalunya al febrer del 2019. Tots els grups presenten taxes de variació positives excepte Esbarjo i cultura (−1,7%). Els grups més inflacionistes han estat Aliments i begudes no alcohòliques (1,8%) i Begudes alcohòliques i tabac (1,4%).

A Catalunya, l’IPC (amb la base 2016=100) al febrer del 2019 ha augmentat un 0,3% respecte al mes anterior i un 1,1% amb relació al febrer de l’any 2018. En termes mensuals el creixement més intens correspon a transports (1,5%) i, en sentit contrari, el decrement en vestit i calçat (−2,3 %). En termes interanuals, es destaquen els increments d’aliments i begudes no alcohòliques (1,8%) i d’hotels, cafès i restaurants (1,7%), mentre que disminueixen esbarjo i cultura (−1,7%). A Espanya, l’índex també puja un 0,2% respecte al mes anterior, i un 1,1% amb relació al mateix mes de l’any 2018.

L’índex de preus de consum (IPC) mesura l’evolució en el temps del nivell de preus dels béns i serveis de consum adquirits per la població que resideix en habitatges familiars a Espanya. Es considera despesa de consum el flux monetari realment pagat per l’adquisició de béns i serveis tipificats així en una nomenclatura elaborada expressament per l’INE a partir de la ECOICOP (European Classification Of Individual Consumption by Purpose), una nomenclatura harmonitzada de la Unió Europea. En queden excloses les despeses que es poden considerar d’inversió, com ara l’adquisició d’habitatge en propietat.

Els canvis més destacables en la configuració del cistell de consum de la base 2016 són la incorporació dels serveis en línia de vídeo i música, els jocs d’atzar o el cafè monodosi en els productes d’alimentació.

Els preus es recullen mensualment en 177 municipis, i al voltant de 29.000 establiments serveixen de mostra per recollir els 220.000 preus amb què es calcula cada mes l’IPC. El nombre d’articles que composen el cistell de consum és de 479.

L’Idescat redifon mensualment les dades de l’IPC per grups que elabora l’INE.

Índex de preus de consum (IPC)Catalunya. Febrer del 2019
Índex Variaciómensual % Variacióinteranual % Variaciódes d’inici d’any %
Índex general 103,8 0,3 1,1 -1,0
Aliments i begudes no alcohòliques 104,9 0,4 1,8 0,6
Begudes alcohòliques i tabac 104,2 0,4 1,4 0,8
Vestit i calçat 92,6 -2,3 0,9 -17,5
Habitatge 106,0 -0,8 1,2 -1,5
Parament de casa 101,3 0,3 1,0 0,0
Medicina 102,6 -0,2 1,1 0,0
Transports 108,0 1,5 1,3 1,3
Comunicacions 104,4 0,7 1,3 1,3
Esbarjo i cultura 99,8 0,9 -1,7 -1,6
Ensenyament 102,4 0,0 1,1 0,1
Hotels, cafès i restaurants 104,2 0,6 1,7 0,4
Altres béns i serveis 104,2 0,5 1,9 0,7
Unitats: Base 2016=100.
Font: INE.

 

Switch to mobile version