Autor Societat
4 Febrer 2019 a 15:00

Comunicat de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments

En relació a les reivindicacions del col·lectiu de bombers voluntaris

Consellers Buch i Jordà Campanya Forestal 2018// Foto: DARP

Consellers Buch i Jordà Campanya Forestal 2018// Foto: DARP

La Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (DGPEIS) vol manifestar que continua oberta al diàleg amb el col·lectiu de bombers voluntaris. Aquest diàleg s’articula a través del Consell de Bombers Voluntaris de Catalunya, l’òrgan col·legiat d’assessorament i consulta, adscrit a la DGPEIS, on els representants dels Bombers Voluntaris i de l’Administració debaten els temes d’interès per al col·lectiu.
Per reforçar el diàleg i la comunicació amb els Bombers Voluntaris, la DGPEIS ha convocat una sessió extraordinària del Consell de Bombers Voluntaris de Catalunya pel 7 de febrer, que serà presidida pel Director General, Manel Pardo. Així mateix, manté la sessió ordinària prevista per a finals de febrer, en la qual ja estava previst tractar temes com la propera convocatòria de bombers voluntaris i les condicions d’accés i permanència al cos. El 29 de novembre passat es va realitzar la darrera sessió del Consell, a la qual van assistir representants dels bombers voluntaris de totes les Regions d’Emergències.
D’altra banda, la DGPEIS i el Departament d’Interior comparteixen les queixes dels bombers, relatives a mancances de material, i hi estan d’acord. Dimecres, el conseller Buch va anunciar davant la Comissió d’Interior del Parlament de Catalunya un increment del 67% en el pressupost del 2019 destinat a infraestructures i material per al cos de Bombers de la Generalitat: se’n destinaran 53,2 milions d’euros, davant els 32 milions destinats el 2018 per als mateixos conceptes. Aquestes propostes de millora afecten per igual als Bombers voluntaris i als funcionaris.
Pel que fa a les infraestructures, el Conseller també va anunciar que, atesa la seva elevada prioritat, entre 2019 i 2020 es destinaran 18.780.000 euros en dur a terme actuacions en diversos parcs de Bombers, també de voluntaris.
La DGPEIS continuarà treballant amb el Consell de Bombers Voluntaris de Catalunya per tal de millorar i enfortir l’organització del col·lectiu a Catalunya, i manifesta el seu compromís en l’actual model de Bombers mixt (funcionaris i voluntaris) i en continuar treballant fermament per a la millora de les condicions dels Bombers.
Switch to mobile version