Autor Economia
5 Gener 2019 a 10:00

PIMEC valora positivament la dinàmica de reducció de l’atur

I d’augment de l’afiliació

Pimec valoració atur desembre-18// Pimec

Pimec valoració atur desembre-18// Pimec

Tenint en compte les dades relatives a l’atur registrat publicades pel Servei Públic d’Ocupació Estatal i l’afiliació mitjana publicades pel Ministeri de Treball i Seguretat Social, PIMEC destaca:

  • El mes de desembre tanca amb 392.907 persones inscrites als registres de l’atur a Catalunya i 3.202.297 a Espanya, el que suposa una reducció en relació a l’any anterior de -25.111 i -210.484 persones, respectivament.
  • La patronal constata que, aquest mes de l’any, l’atur alenteix lleument el ritme de reducció d’anteriors mesos a Catalunya (variació interanual del -6,0%) i a Espanya (-6,2%)A partir d’aquestes dades, l’entitat destaca el fet que aquesta disminució del nombre d’aturats en termes interanuals, continua sent elevada i produint-se de forma generalitzada a tots els sectors d’activitat. Destaca per la seva intensitat a l’agricultura (-17,4%), a la construcció (-14,0%) i a la indústria (-8,7%) a Catalunya. Per demarcacions, l’atur es redueix en totes elles.
  • En relació al mes anterior, a Catalunya disminueix l’atur en 1.498 persones (-0,4%). A Espanya l’atur es redueix -50.570 persones (-1,6%). A Catalunya, aquesta reducció del nombre de persones inscrites als registres dels serveis d’ocupació es produeix en els serveis, en els sense ocupació anterior i en l’agricultura i, en canvi, augmenta en la construcció i la indústria. Per demarcacions, l’atur es redueix en totes elles.
  • Aquesta dinàmica de disminució en el nombre de persones desocupades en termes interanuals coincideix amb increments de l’afiliació (2,9% a Catalunya i 3,1% a Espanya).

A partir d’aquestes dades, PIMEC valora en sentit positiu la dinàmica de reducció de l’atur i d’augment de l’afiliació en termes interanuals. Per a tal de què la nostra economia pugui continuar generant llocs de treball i reduir el nombre de persones aturades, seria bo que s’arribés a un acord per pactar nous pressupostos, tant a Catalunya com a Espanya, que contemplin un entorn facilitador de l’activitat econòmica i, en el mateix sentit, cal que la reforma laboral prevista no freni les expectatives per continuar generant ocupació.

Afiliació total a la Seguretat Social Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya
Nombre d’afiliats 3.396.621 2.597.691 311.245 186.101 301.584 19.024.165
Variació interanual (%) 2,9% 3,0% 3,0% 2,3% 2,5% 3,1%
Variació interanual (nombre) 96.437 75.818 8.994 4.256 7.370 563.965
Nombre d’aturats Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya
Agricultura 8.684 2.668 1.273 2.587 2.156 138.771
Indústria 44.475 34.279 3.685 1.914 4.597 284.130
Construcció 32.461 23.002 3.548 1.678 4.233 277.679
Serveis 281.849 205.515 28.146 13.561 34.627 2.231.031
Sense ocupació 25.438 18.819 2.228 1.353 3.038 270.686
Total 392.907 284.283 38.880 21.093 48.651 3.202.297
Variació interanual (%) Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya
Agricultura -17,4% -18,9% -18,5% -11,7% -21,0% -10,5%
Indústria -7,7% -8,4% -6,1% -3,3% -5,5% -7,3%
Construcció -14,0% -13,8% -15,5% -12,2% -14,6% -11,7%
Serveis -4,5% -4,6% -5,2% -2,3% -3,7% -4,8%
Sense ocupació -4,1% -4,2% -5,6% 11,7% -8,2% -7,4%
Total -6,0% -6,0% -6,9% -3,7% -6,1% -6,2%
Variació interanual (nombre) Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya
Agricultura -1.824 -620 -289 -343 -572 -16.340
Indústria -3.707 -3.135 -241 -65 -266 -22.433
Construcció -5.284 -3.679 -649 -234 -722 -36.621
Serveis -13.199 -10.018 -1.551 -317 -1.313 -113.456
Sense ocupació -1.097 -834 -132 142 -273 -21.634
Total -25.111 -18.286 -2.862 -817 -3.146 -210.484
Variació intermensual (%) Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya
Agricultura -5,1% -3,8% -0,4% -8,6% -5,0% -7,0%
Indústria 0,8% 0,2% 0,4% 4,1% 5,1% 1,4%
Construcció 2,3% 1,8% 2,7% 8,5% 2,5% 3,7%
Serveis -0,5% -0,4% -0,8% -2,1% -0,6% -1,9%
Sense ocupació -2,5% -3,0% -0,4% -1,2% -1,1% -3,7%
Total -0,4% -0,3% -0,3% -1,6% -0,1% -1,6%
Variació intermensual (nombre) Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya
Agricultura -469 -106 -5 -244 -114 -10.392
Indústria 369 56 14 75 224 3.967
Construcció 736 407 92 132 105 9.998
Serveis -1.487 -744 -222 -297 -224 -43.874
Sense ocupació -647 -586 -9 -17 -35 -10.269
Total -1.498 -973 -130 -351 -44 -50.570 
Switch to mobile version