Autor Economia
13 Setembre 2018 a 10:00

L’IPC augmenta un 2,2% interanual

Carburants i electricitat els més inflacionistes

Benzinera IPC// Foto wiquipedia Commons

Benzinera IPC// Foto wiquipedia Commons

L’índex de preus de consum (IPC) (base 2016=100) augmenta un 2,2% interanual a Catalunya a l’agost del 2018. Tots els grups presenten taxes de variació positives excepte Esbarjo i cultura (− 0,9%). Els grups més inflacionistes han estat Transports (5,4%) i Habitatge (4,2%).

Índex de preus de consum (IPC)Catalunya. Agost del 2018
Índex Variaciómensual % Variacióinteranual % Variaciódes d’inici d’any %
Índex general 104,3 0,2 2,2 0,9
Aliments i begudes no alcohòliques 103,5 0,1 2,0 0,8
Begudes alcohòliques i tabac 103,8 -0,1 2,0 1,7
Vestit i calçat 92,4 -1,3 1,0 -16,8
Habitatge 106,6 0,5 4,2 2,0
Parament de casa 100,3 0,0 0,5 -0,2
Medicina 102,0 -0,3 0,7 0,3
Transports 110,1 0,2 5,4 3,6
Comunicacions 103,8 -0,1 2,4 2,9
Esbarjo i cultura 104,7 0,7 -0,9 3,0
Ensenyament 101,3 0,0 0,5 0,0
Hotels, cafès i restaurants 105,7 0,2 1,4 3,9
Altres béns i serveis 103,0 0,3 1,2 1,1

L’índex de preus de consum (IPC) mesura l’evolució en el temps del nivell de preus dels béns i serveis de consum adquirits per la població que resideix en habitatges familiars a Espanya. Es considera despesa de consum el flux monetari realment pagat per l’adquisició de béns i serveis tipificats així en una nomenclatura elaborada expressament per l’INE a partir de la ECOICOP (European Classification Of Individual Consumption by Purpose), una nomenclatura harmonitzada de la Unió Europea. En queden excloses les despeses que es poden considerar d’inversió, com ara l’adquisició d’habitatge en propietat.

Els canvis més destacables en la configuració del cistell de consum de la base 2016 són la incorporació dels serveis en línia de vídeo i música, els jocs d’atzar o el cafè monodosi en els productes d’alimentació.

Els preus es recullen mensualment en 177 municipis, i al voltant de 29.000 establiments serveixen de mostra per recollir els 220.000 preus amb què es calcula cada mes l’IPC. El nombre d’articles que composen el cistell de consum és de 479.

L’Idescat redifon mensualment les dades de l’IPC per grups que elabora l’INE.

Switch to mobile version