Autor Economia
29 Setembre 2018 a 15:00

La despesa mitjana de les llars augmenta un 3,9%

Va ser de 31.619 euros durant l’any 2017

Despesa mitjana familia // Imatge de Wikimèdia Commons

Despesa mitjana familia // Imatge de Wikimèdia Commons

La despesa mitjana en consum de les llars catalanes va ser de 31.619 euros per llar l’any 2017, amb un increment del 3,9% respecte a l’any anterior, segons l’Estadística de despesa en consum de les llars. La despesa total de les llars a Catalunya l’any 2017 va ser de 94.648 milions d’euros.

Aquest increment s’explica principalment per la despesa mitjana de les llars catalanes en béns que no són de primera necessitat, que el 2017 es va situar en 14.526 euros, un 5,9% més respecte a l’any anterior. D’altra banda, la despesa mitjana en béns de primera necessitat va ser de 17.093 euros per llar, amb un 2,2% d’increment anual.

La despesa relacionada amb l’habitatge segueix sent el principal component de la despesa de les llars (30,5% del total), seguit dels aliments (14,3%) i del transport (12,6%). És precisament el transport un dels components de la despesa que més va créixer l’any 2017 (ho va fer en un 9,5%) i només va ser superat pel creixement de la despesa en restaurants i hotels (11,5%). També destaca el creixement de la despesa en comunicacions (8,5%).

L’Estadística de despesa en consum de les llars s’elabora a partir de l’Estadística contínua de pressupostos familiars base 2016, que és una estadística per mostreig amb periodicitat anual que realitza l’INE. El seu principal objectiu és produir informació estadística sobre la magnitud, l’estructura i la distribució de les despeses en consum que realitzen les llars. Aquests agregats s’han construït fins l’any 2015 amb la Classificació de les funcions de consum individual (COICOP-HBS), mentre que a partir del 2016 s’aplica la nova classificació europea de consum, anomenada ECOICOP (European Classification of Individual Consumption by Purpose). L’Idescat porta a terme una explotació detallada anualment que amplia els resultats per a l’àmbit de Catalunya.

Despesa mitjana anual. 2017 Per grups de despesa
Per llar Per persona Per unitatde consum
Aliments i begudes no alcohòliques 4.517 1.833 2.718
Begudes alcohòliques i tabac 511 207 307
Vestit i calçat 1.526 619 918
Habitatge, aigua, electricitat, gas i altres combustibles 9.650 3.917 5.807
Mobles, parament de la llar i articles per al manteniment corrent de la llar 1.400 568 843
Sanitat 1.038 421 625
Transport 3.990 1.619 2.401
Comunicacions 1.022 415 615
Oci i cultura 1.782 723 1.072
Educació 550 223 331
Restaurants i hotels 3.065 1.244 1.844
Altres béns i serveis 2.570 1.043 1.546
Total 31.619 12.833 19.028
Unitats: Euros.
Font: Idescat. Estadística de despesa en consum de les llars, base 2016.
Nota: La població de referència per als resultats a partir del 2012 és el Cens del 2011.
Switch to mobile version