Autor Societat
15 Agost 2018 a 10:00

L’Agència Catalana de l’Aigua destina 2 milions d’euros a ajuts

Per subvencionar 26 actuacions

Agència Catalana Aigua Ajuts Proteccio Avingudes// Foto:ACA

Agència Catalana Aigua Ajuts Proteccio Avingudes// Foto:ACA

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha fet pública la resolució de concessió d’una línia d’ajuts destinada a l’execució d’actuacions de protecció davant d’avingudes que beneficiïn una zona urbana. En total s’atorgaran 26 ajuts amb un pressupost total de 2 milions d’euros.
Es subvencionen així actuacions de protecció enfront d’avingudes executades entre 2017 i 2019 que beneficiin àmbits urbans de les conques internes de Catalunya i tinguin per objecte reduir el risc de danys per inundacions d’origen fluvial, que són aquells que es deriven del desbordament de les lleres. Entre les mesures subvenciones hi ha treballs d’endegament, habilitació de talussos i esculleres, ampliacions de la secció de la llera, entre d’altres.
El finançament aportat per l’ACA oscil·la entre un  60% i 80% del cost total de l’actuació, en funció de la població censada de l’ens beneficiari, amb un màxim de 400.000 euros per sol·licitud i municipi.
Switch to mobile version