Autor Economia
28 Agost 2018 a 10:00

Disminueix el nombre de pernoctacions en establiments hotelers

Segons l’Enquesta d’ocupació hotelera (TURHOT)

 

Hotel Florida Tibidabo// Foto: Jacinta Lluch Valero Flickr

Hotel Florida Tibidabo// Foto: Jacinta Lluch Valero Flickr

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers disminueix un 6,5% interanual a Catalunya al juliol del 2018, segons l’Enquesta d’ocupació hotelera. Les pernoctacions del turisme domèstic decreixen un 7,2%; d’aquestes, les realitzades pels viatgers catalans decreixen un 0,9% i les dels viatgers procedents de la resta de l’Estat, un 14,0%. Les pernoctacions del turisme estranger disminueixen un 6,2% interanual.

Per país de procedència, els turistes procedents de França i Regne Unit són els que presenten més pernoctacions en termes absoluts (818,2 i 807,3 milers, respectivament), tot i que registren uns decrements interanuals del 3,3% i 16,5%, respectivament.

Per marques turístiques, les pernoctacions a Terres de Lleida i Pirineus són les úniques que registren increments (13,9% i 1,0%, respectivament).

D’altra banda, el nombre de viatgers registrats en establiments hotelers decreix un 3,6% interanual, amb un decrement en el turisme domèstic del 3,0% i en el turisme estranger del 3,9%.

L’Enquesta d’ocupació hotelera (TURHOT) és una de les principals fonts estadístiques per mesurar l’activitat turística, tant des del punt de vista de l’oferta com de la demanda. És una operació que realitza mensualment l’INE i que proporciona informació sobre els viatgers, pernoctacions i grau d’ocupació dels establiments hotelers. L’Idescat fa una explotació d’aquestes variables segons l’origen dels viatgers per procedència i per marques turístiques de destinació i segons la categoria de l’establiment.

Establiments hotelers. Pernoctacions Catalunya. Juliol del 2018
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Total pernoctacions 7.924,1 -550,3 -6,5 -3,0
Turisme domèstic 2.012,8 -156,7 -7,2 -6,0
de Catalunya 1.111,3 -10,1 -0,9 -3,0
resta d’Espanya 901,5 -146,7 -14,0 -9,0
Turisme estranger 5.911,3 -393,6 -6,2 -1,8
Unitats: Milers.
Font: Idescat, a partir de l’Enquesta d’ocupació hotelera de l’INE.
Nota: Dades definitives des del gener de 2011 fins al juliol de 2017.

El nombre de pernoctacions registrades en establiments hotelers de Catalunya ha estat de 7.924,1 milers al juliol del 2018, un 6,5% menys que al mateix mes del 2017. Tant el turisme domèstic com l’estranger disminueixen un 7,2% i un 6,2% respectivament. Dintre del turisme domèstic, mostren decrements del 0,9% el procedent de Catalunya i del 14% del procedent de la resta d’Espanya. En els primers set mesos del 2018, el nombre de pernoctacions ha disminuït un 3% a Catalunya

Switch to mobile version