Autor Societat
30 Desembre 2017 a 10:00

La població de Catalunya ha augmentat en 47.944 habitants

Arriba a 7.496.276 persones

creixement poblacio catalunya

La població resident a Catalunya és de 7.496.276 persones, a 1 de Gener de 2017 segons les Estimacions de població de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Aquesta xifra representa un augment de 47.944 habitants respecte d’un any enrere (un 6,4 per cada mil habitants) i consolida la tendència de creixement iniciada l’any anterior. El component principal del creixement de la població el 2016 ha estat el saldo migratori amb l’estranger (estimat en 38.371 persones), seguit d’un creixement natural de 5.684 persones (68.973 naixements menys 63.289 defuncions) i un saldo migratori amb la resta d’Espanya positiu de 3.889 persones.

La població ha crescut a 25 comarques i a l’Aran, i ha disminuït a 16 comarques. Les comarques que han crescut més han estat el Baix Penedès (12,5‰), el Gironès (11,1‰) i el Barcelonès (9,5‰). D’altra banda, l’Alt Urgell (-10,2‰), el Baix Ebre (-9,9‰) i la Ribera d’Ebre (-9,1‰) han estat les que han perdut més població en termes relatius.
Per edats, el 2016 la població ha augmentat en els grups de 10 a 29 anys (30.348 persones), en els de 40 a 74 anys (65.354 persones) i en els majors de 80 anys (11.341 persones). En canvi, la població ha disminuït en els grups de 0 a 9 anys (9.882 persones menys), en els de 30 a 39 anys (41.886 persones menys) i en els de 75 a 79 anys (7.331 persones menys).
Switch to mobile version