Autor Articles i estudis
24 Setembre 2017 a 12:00

Els símptomes del trastorn obsessiu-compulsiu s’atenuen en situacions de superioritat social

upf- TOC

Pot l’entorn influir en el rendiment de les persones amb trastorn obsessiu-compulsiu? Un estudi liderat per la Universitat Pompeu Fabra (UPF) revela que el context social en el que es troben els pacients de trastorn obsessiu-compulsiu (TOC) modula els mecanismes neuronals subjacents a la malaltia, i, segons conclou, en situacions de superioritat social, certes alteracions neurològiques del trastorn es suavitzen.

“El control dels errors propis i els processos de control cognitiu i motor es troben alterats en les persones que pateixen TOC”, afirma Núria Sebastián, coordinadora de l’estudi i directora del grup de recerca en Adquisició i Percepció de la Parla (SAP) de la UPF. “A més, els pacients de TOC presenten dificultats per interactuar amb altres persones i generalment mostren indicis d’ansietat relacionats amb les avaluacions socials”. Aquestes alteracions són responsables dels símptomes característics del TOC: els pensaments obsessius, la preocupació pels errors, les altes expectatives de les avaluacions d’altres persones i els comportaments repetitius.

Generalment, els pacients de TOC presenten una activitat cerebral diferent a la de les persones sanes. Mitjançant tècniques d’electroencefalografia, l’equip científic ha monitoritzat l’activitat cerebral de persones amb i sense TOC en diferents contextos socials, sempre regits per una jerarquia. Els resultats mostren que, quan adopten un paper de dominància, les persones que pateixen TOC mostren una activitat cerebral equivalent a la de les persones sanes.

“Els escenaris socials afecten diversos processos mentals i poden millorar o empitjorar el nostre rendiment a l’hora de desenvolupar diferents tasques”, comenta Hernando Santamaría, autor principal del treball i investigador a la UPF. “Els resultats que hem obtingut demostren que els pacients de TOC són particularment sensibles al context social, potser a causa d’una major càrrega emocional relacionada amb l’escenari jeràrquic”.

L’estudi, que ha estat publicat a la revista Social Neuroscience, contribueix de forma significativa a la comprensió de la relació entre l’entorn social i els processos cognitius propis del TOC, i obren la porta a investigacions sobre noves opcions terapèutiques basades en la simulació de aquest tipus d’escenaris socials.

Article de referència: Hernando Santamaría-García, Carles Soriano-Mas, Miguel Burgaleta, Alba Ayneto, Pino Alonso, José M. Menchón, Narcis Cardoner & Nuria Sebastián-Gallés (2017): Social context modulates cognitive markers in Obsessive-Compulsive Disorder, Social Neuroscience, DOI: 10.1080/17470919.2017.1358211

Switch to mobile version