Autor Societat
24 Setembre 2017 a 15:00

Campanya informativa per evitar la irregularitat sobrevinguda

Per a la renovació de les autoritzacions de residència temporal

Imatge arxiu

Imatge arxiu

La Secretaria d’Igualtat,  Migracions i Ciutadania del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya ha engegat una campanya per tal d’evitar la irregularitat sobrevinguda tot vetllant per la igualtat d’oportunitats de totes les persones que viuen a Catalunya.
L’objectiu és donar a conèixer l’informe INF03 d’esforç d’integració per a la renovació de les autoritzacions de residència temporal i la seva importància a l’hora d’evitar caure en una situació d’irregularitat administrativa. Per aconseguir-ho, la Secretaria realitza accions informatives i formatives a entitats i ajuntaments, alhora que ha editat díptics informatius en 12 llengües diferents: amazic, anglès, àrab, aranès, català, castellà, francès, panjabi, romanès, rus, urdú i xinès- que es poden descarregar a la pàgina web del Departament. La campanya consta també d’accions a través de les xarxes socials, i arribarà a tots els municipis catalans, consells comarcals, diputacions, i a més de 500 associacions i entitats socials que treballen en l’àmbit de les migracions.
Sol·licitar l’informe INF03 és el primer pas per evitar caure en la irregularitat sobrevinguda i poder acreditar la formació i l’esforç d’integració realitzat. La seva obtenció i la seva resolució favorable facilita la renovació de les autoritzacions de residència temporal de familiars reagrupats, les de residència temporal no lucrativa o les de residència temporal i de treball per compte d’altri/propi.
Aquest informe valora especialment l’esforç d’integració realitzat a partir d’accions formatives de llengua catalana, coneixements de la societat catalana i del mercat de treball.
L’informe INF03 el poden demanar persones estrangeres no comunitàries majors de 16 anys que tinguin una autorització de residència temporal en règim general, i dins del termini legal de renovació. És recomanable si s’ha de renovar l’autorització de residència temporal i no s’acompleixen els requisits necessaris.
La irregularitat sobrevinguda comporta inseguretat, exclusió i moltes més dificultats per a l’autonomia personal per a les persones que la pateixen. Alhora, per al conjunt de la societat, implica tenir més persones que només podran cobrir les seves necessitats a través de l’ajuda social o l’economia informal.
La Generalitat emet i resol aquest informe per a facilitar una situació administrativa regular
En el procés d’integració tenen una gran importància els aspectes administratius vinculats a la residència, a les autoritzacions de treball i a l’accés a la nacionalitat. La regulació d’aquestes matèries és competència de l’Estat, així com la concessió dels permisos corresponents o la naturalització de les persones estrangeres.
Des de la Generalitat de Catalunya, actualment, s’emeten informes útils per a diversos tràmits d’estrangeria que acrediten el grau o l’esforç d’integració, o l’adequació de l’habitatge, i que ajuden a més de 19.000 persones anualment a aconseguir o renovar els seus permisos de residència i de treball a Catalunya.
En aquesta línia de treball, la Generalitat de Catalunya ha volgut assumir la competència per tramitar i resoldre informes d’integració social que, aprofitant els espais limitats que deixa la legislació d’estrangeria, faciliten el manteniment d’una situació administrativa regular. En el primer semestre de 2017 s’han resolt 651 informes per renovar la residència temporal que acrediten l’esforç d’integració i eviten la irregularitat sobrevinguda.
Switch to mobile version