Autor Societat
21 Juny 2017 a 15:00

La Generalitat participa en el projecte School Chance

Té com a objectiu incorporar la mobilitat sostenible, autònoma i segura dels infants

School Chance

El grup d’interès local (Local Stakeholder Group) encapçalat pel Departament de Territori i Sostenibilitat i l’Ajuntament de Girona ha començat a treballar en el projecte europeu School Chance. Aquest grup, que serà l’encarregat de fer el seguiment de tot el projecte, s’ha reunit amb l’objectiu de presentar el projecte europeu SCHOOL mobility CHAllenge in regioNal poliCiEs (School Chance) i exposar el primer paquet de bones pràctiques que s’han identificat, recollir noves aportacions, explicar la campanya d’enquestes de mobilitat en escoles i fer la proposta de passos següents a realitzar.
L’School Chance, és un projecte aprovat pel programa Interreg Europe i finançat en un 85% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) per al període 2014-2020. El programa Interreg Europe es divideix en quatre eixos prioritaris relacionats amb l’estratègia Europa 2020, i el projecte School Chance s’emmarca en l’objectiu temàtic 4: “Low-carbon economy: Afavorir el pas a una economia baixa en carboni en tots els sectors”.
A més de la Generalitat de Catalunya, a través del Departament de Territori i Sostenibilitat, i l’Ajuntament de Girona, a través de l’Àrea de Mobilitat i Via Pública, participen en el projecte els ajuntaments de la ciutat italiana de Reggio Emilia, de la ciutat holandesa d’Utrecht, de la ciutat polonesa de Gdansk i de la ciutat sueca de Gävle; l’agència metropolitana Brasov Metropolitan Agency For Sustainable Development (Romania), i l’Austrian Mobility Research FGM_AMOR (Àustria), que actua com a soci assessor.
La finalitat del projecte School Chance és que diverses regions d’Europa intercanviïn bones pràctiques relatives a la mobilitat independent dels nens per tal de modificar polítiques regionals i elaborar plans que lliguin amb l’estratègia d’Europa 2020, que preveu un creixement sostenible, intel·ligent i integrador. Els objectius de l’School Chance es divideixen en quatre àmbits: infraestructures (com han de ser els entorns de les escoles); educació (quines activitats són les més adequades per a cada nivell escolar); comunicació, i promoció (com poden les noves tecnologies ajudar a involucrar les comunitats escolars). El propòsit és definir un programa de mobilitat escolar sostenible, segura i accessible per a tots els membres de la comunitat i per a cada etapa educativa.
El programa, que es va iniciar al gener, durarà cinc anys i es dividirà en dues fases. La primera, sota el nom de “Interregional learning”, es durà a terme del 2017 al 2020. En aquest període, s’identificaran les bones pràctiques entre els socis del projecte, es realitzaran visites per estudiar les bones pràctiques seleccionades i es desenvoluparan els plans regionals d’acció. La segona fase, amb una durada de dos anys, servirà per implementar els plans elaborats i fer-ne el seguiment.
El trànsit escolar representa un 15% del trànsit urbà i, segons diferents estudis de països de la Unió Europea, els estudiants que fan el trajecte fins a l’escola en cotxe són entre el 30% i el 60% del total, depenent del país i del nivell educatiu. Els diferents països participants del projecte treballaran junts per promoure que aquests viatges siguin més segurs i sostenibles mitjançant la recerca de formes innovadores, la identificació de bones pràctiques i el desenvolupament d’una metodologia comuna estàndard de certificació d’escoles “mobility friendly” que s’adaptaran a cada país.
Switch to mobile version