Autor Societat
5 Maig 2017 a 18:00

El sistema Ter-Llobregat fixa una reserva de 350 hm3

Per garantir les demandes d’aigua dels propers 6 mesos

Embassaments // Imatge cedida per la Generalitat

Embassaments // Imatge cedida per la Generalitat

La comissió de desembassament del sistema Ter-Llobregat, celebrada avui a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), ha fixat una reserva d’aigua dels embassaments d’uns 350 hectòmetres cúbics (hm3) per satisfer les necessitats dels diferents usos per als propers sis mesos. La reserva d’aigua s’ha aprovat per unanimitat.
Actualment els embassaments d’aquest sistema, que han registrat un important augment de reserves en els darrers tres mesos, se situen al 88 % de la seva capacitat, amb 540 hm3.
 
L’abastament i el reg garantits
 
S’ha fixat una dotació de 175 hm3 per a satisfer les necessitats d’abastament. Concretament 101 hm3 provindran del Ter (90,6 dels quals es tractaran a través de la potabilitzadora de Cardedeu, situada al Vallès Oriental, mentre que els 10,4 restants a la planta potabilitzadora de Montfullà, al Gironès) i 74,7 hm3 es captaran del riu Llobregat.
En la comissió també s’han fixat en 12,6 hm3 les reserves d’aigua subterrània provinents de les captacions de Mina Aigües de Terrassa (4,2), de la potabilitzadora d’Abrera (0,5) i de la potabilitzadora de Sant Joan Despí (prop de 8 hm3), amb l’objectiu de fer un ús equlibrat i flexible de les diverses fonts d’abastament.
Pel que fa a les demandes de reg, es reserva una quantitat d’aigua de 90 hm3. D’aquests, 72,2 hm3 corresponents a la conca del Ter (repartits a través de les nou comunitats de regants gironines) i 17,7 hm3 a la del Llobregat (Sèquia de Manresa i Canal de la Dreta del Llobregat).
En la comissió també s’han fixat més de 46 hm3 (entre abril i setembre) per garantir el cabal circulant del riu Ter i 7,9 hm3 pel cabal circulant del riu Llobregat. Així mateix es reserven 3,4 hm3 per les activitats d’oci al Ter i uns 6.5 hm3 per a maniobres de cabal generador al Ter i un mínim de 18,3 per desembassament per mantenir els nivells de seguretat front les riuades que es puguin donar.
Tambè s’ha fixat una reserva de 3,4 hm3 per portar a terme concursos nacionals, internacionals i activitats de convivència ciutadana amb el riu Ter.
Contenció del consum domèstic
 
El consum domèstic es manté molt contingut i en conjunt es manté la reducció del voltant del 10% respecte a les demandes d’aigua per a ús domèstic prèvies a la darerra sequera.
Les comissions de desembassament són espais on s’assumeixen les funcions de participació en la gestió dels recursos hídrics de les conques internes catalanes, tal com preveu la Llei 10/2011 de 29 de setembre de simplificació i millora de la regulació normativa. En aquestes comissions es determinen les dotacions d’aigua per satisfer les diverses necessitats d’abastament, reg i usos ambientals.També s’aborden els temes d’interès de cada àmbit.
Hi ha establertes quatre comissions de desembassament (Ter-Llobregat, Muga, Foix i Riudecanyes), corresponents als diferents trams regulats de les conques internes catalanes.
 
Switch to mobile version