Autor Ensenyament
10 Març 2017 a 10:00

La preinscripció per als ensenyaments obligatoris serà del 23 de març al 4 d’abril

Pel proper curs 2017-18

Curs escolar // Imatge del web Pixabay

Curs escolar // Imatge del web Pixabay

El Departament d’Ensenyament, a través de la pàgina web, ha publicat les dates de preinscripció per al proper curs escolar 2016-2017. Per als ensenyaments obligatoris –segon cicle d’educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria-, la preinscripció es podrà dur a terme entre el 23 de març i el 4 d’abril.
Es determinen també les dates per a la resta d’ensenyaments: llars d’infants de la Generalitat, ensenyaments de música i dansa, batxillerat, cicles formatius de grau mitjà  i arts plàstiques i disseny, cicles de grau superior d’FP i arts plàstiques i disseny, programes de formació i inserció, ensenyaments esportius, ensenyaments d’adults, ensenyaments artístics superiors, curs de preparació per al grau superior, curs d’accés al grau mitjà, escoles oficials d’idiomes i cicles formatius d’animació en circ i tècniques d’actuació teatral.
S’ha publicat la resolució de preinscripció al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Tanmateix, també es determinen els criteris de prioritat per a l’ordenació de les sol·licituds, i que estableixen com a criteris generals:
–       Si hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa: 40 punts.
–       Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc (només una opció):
        o   Domicili a l’àrea de proximitat del centre: 30 punts.
        o   Lloc de treball a l’àrea de proximitat del centre: 20 punts.
        o   Domicili al mateix municipi del centre: 10 punts.
        o   A la ciutat de Barcelona, domicili al mateix districte del centre: 15 punts.
–       Si el pare, mare o tutor legal reben l’ajut de la renda mínima d’inserció: 10 punts.
–       Per discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne o d’un familiar de primer grau: 10 punts.
–       En el batxillerat també es té en compte la nota mitjana.
Alhora es fixen també els criteris complementaris per a família nombrosa o monoparental (15 punts), per malaltia crònica que afecti al sistema digestiu, endocrí o metabòlic (10 punts), i per tenir pare, mare o germà escolaritzat en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals al centre sol·licitat en primer lloc (5 punts). Finalment, com a criteris específics de prioritat, tenen preferència els alumnes que procedeixen de centres i ensenyaments adscrits. I en l’ESO i el batxillerat, tenen preferència els alumnes que cursin simultàniament ensenyaments de règim general i ensenyaments professionals de música o dansa, o segueixin programes esportius d’alt rendiment.
Switch to mobile version