Autor Societat
6 Juliol 2016 a 10:00

La Generalitat avança en la lluita contra la pobresa energètica amb la signatura de 14 convenis

El Govern es compromet destinar 10 milions d’euros

Conveni distrribuidres d'aigua // Imatge cedida per la Generalitat

Conveni distrribuidres d’aigua // Imatge cedida per la Generalitat

El conseller d’Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, ha signat convenis de col·laboració amb 14 subministradores d’aigua de Catalunya per desenvolupar la Llei 24/2015 i prosseguir la lluita contra la pobresa energètica. Mitjançant aquests acords, aquestes companyies es comprometen a concedir ajuts a fons perdut o a aplicar descomptes notables en el cost dels consums mínims a persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial.
Les distribuïdores que han subscrit els convenis són Agbar; Sorea; Anaigua; Comaigua; Gestaigua; Aigües de Sant Pere de Ribes; Aigua de Rigat; Aigües SVH; Aigües de Palamós; Aigües de Sabadell; Cassa, Aigües i Depuració; Aigües del Prat; Ematsa, i Mina pública d’aigües de Terrassa, que en total sumen uns 3 milions de clients i abasteixen una població d’uns 5,9 milions d’habitants. La Generalitat treballa per signar properament convenis amb més distribuïdores per aconseguir maximitzar el nombre de població que estigui protegida per aquest tipus de mesures.
El conseller Baiget ha anunciat també que properament se signarà un acord amb l’Associació Catalana de Municipis i amb la Federació de Municipis de Catalunya que injectarà 3,8 milions d’euros del pressupost de l’any passat per abonar els deutes acumulats per les famílies fins el 31 de desembre de 2015. També se signarà un segon conveni de 10 milions d’euros amb les entitats municipalistes i les entitats del tercer sector per fer front a les necessitats d’aquest any. El conseller ha explicat que aquesta partida de 10 milions estava prevista en els pressupostos del 2016. Al no aprovar-se els pressupostos el govern català farà els possibles per aconseguir aquest recursos.
En aquest sentit, també s’habilitarà les entitats del tercer sector perquè puguin actuar com a agents informadors, de manera que puguin ajudar a les famílies en situació de risc d’exclusió residencial a acreditar-se com a tal, a acollir-se als diferents mecanismes d’ajuts establerts i a tramitar les denúncies oportunes en cas de tall indegut dels subministraments bàsics. Aquest acord també ha de contribuir a ampliar i millorar la difusió dels mecanismes existents per fer front a la pobresa energètica.
Durant la seva intervenció, el conseller ha afirmat que un país que vol justícia social i igualtat d’oportunitats, passa per garantir el subministrament dels serveis bàsics. Per això, la Generalitat “vetlla per a que hi hagi un compliment de la llei i que cap família es quedi sense subministraments bàsics”
Més enllà dels convenis amb les subministradores d’aigua, el conseller ha anunciat que s’està treballant amb les companyies de gas i de llum per a poder signar convenies similars. Les coses no estan fàcils però des del Govern no tirem la tovallola.
 .
Per part de les empreses, el Sr. Ignasi Escudero, director d’Aigües de Barcelona (Agbar), ha manifestat que les empreses subministradores hem d’assegurar el subministrament d’aigua a tothom que no ho pugui assumir. Així mateix, el Sr. Francesc Mayné, director general de SOREA ha posat l’accent en el fet que aquests convenis serviran per “donar una resposta conjunta d’empreses i administració per a que l’aigua a Catalunya no sigui un factor d’exclusió social”
Mecanismes de protecció per als usuaris
Els convenis subscrits ratifiquen el compromís de les empreses signatàries a l’hora d’incrementar el nivell de protecció dels ciutadans en situació de vulnerabilitat econòmica. Aquest compromís es materialitza, a la pràctica, en mesures com la constitució de fons de solidaritat, l’establiment de tarifes socials o de bonificacions en el cost dels consums mínims per a les persones que acreditin estar en situació de risc d’exclusió residencial, la posada en pràctica d’ajornaments o fraccionaments dels imports d’aquests subministraments o l’habilitació de protocols d’actuació conjunts amb els serveis socials per fer front a la pobresa energètica. Totes aquestes mesures s’afegeixen a la prohibició d’interrompre el subministrament de serveis bàsics sense que els serveis socials hagin comprovat si es tracta d’una llar en situació de vulnerabilitat econòmica, que està vigent des de l’entrada en vigor de la Llei 24/2015.
D’acord amb aquests convenis, les empreses també informaran anualment l’Agència Catalana del Consum (ACC) de quin ha estat l’abast de les mesures que hagin posat en marxa. Això permetrà que la Generalitat pugui, a més de garantir el compliment de la llei, incrementar i sistematitzar tota la informació per tal d’avaluar l’evolució de la pobresa energètica i elaborar les polítiques més adequades en cada moment.
Amb la signatura d’aquests convenis, la Generalitat prossegueix amb el desplegament de la Llei 24/2015,  L’Agència Catalana del Consum ha rebut 185 denúncies per talls injustificats en el subministrament, que han derivat en 98 propostes de procediments sancionadors i la tramitació de 33 expedients informatius.
Switch to mobile version