Autor Articles i estudis
24 Juny 2016 a 12:00

Què és i com m’afecta el recàrrec d’equivalència ?

jordi Toquero

Podríem definir el règim especial de recàrrec d’ equivalenciacomo un tipus especial d’IVA que afecta els autònoms minoristes que venen productes que no són transformats un cop rebuts del proveïdor. És a dir, aquells que no realitzen cap tipus de transformació en els productes que comercialitzen.

Les activitats industrials, entre d’altres, estan exemptes d’aquest règim especial, i tampoc s’aplica en el comerç majorista ni en activitats dedicades a serveis. A més, els autònoms que en un exercici facturin més del 20 % de les vendes a clients professionals i empresaris poden alliberar-se d’aquesta obligació , passant al règim normal d’IVA . Això sí, han d’informar l’Agència Tributària justificant-ho adequadament

Així les coses , els autònoms dedicats al comerç minorista de productes que no manipulen ( excepte els productes exempts del mateix com els béns de segona mà , la maquinària d’ús industrial o materials i articles de construcció entre d’altres ) , s’han d’acollir al recàrrec d’equivalència

Sap vostè què suposa i com s’aplica el recàrrec d’equivalència? Quan el comerciant minorista compra productes, el proveïdor haurà d’aplicar de manera diferenciada, a més de l’IVA suportat, el percentatge corresponent al recàrrec d’equivalència en les seves factures, que mai haurà de repercutir posteriorment sobre el consumidor.I quins són els tipus de recàrrec d’equivalència aplicables? No tots els productes tenen el mateix percentatge aplicable en concepte de recàrrec d’equivalència, i aquest dependrà del tipus d’IVA del producte. Per a articles amb un tipus del 21% d’IVA, el recàrrec és del 5,2% i per als articles amb IVA reduït (del 10%), de l’1,4%. Per la seva banda, en els articles amb tipus superreduït (del 4%), el recàrrec serà del 0,5%.Una altra qüestió que segurament s’estigui formulant és si són més els avantatges o els inconvenients d’estar inclòs en aquest règim especial d’IVA. Si bé és cert que el comerciant minorista afrontarà un IVA superior a la resta, a canvi no ha de presentar les declaracions trimestrals d’IVA ni tampoc el resum anual a l’Agència Tributària. A més, no està obligat a emetre factures per les seves vendes, únicament haurà de fer quan un client ho demani. Amb el recàrrec d’equivalència, l’autònom abona l’IVA de manera directa al proveïdor i es simplifica la seva gestió d’aquest impost, en no tenir la necessitat de guardar les factures ni de portar llibres d’IVA.

Com comerciant minorista, estar acollit al règim d’equivalència es tradueix en simplificar la feina administrativa i de gestió, però al seu torn convé saber que l’IVA suportat amb recàrrec d’equivalència no és deduïble.El comerç minorista està sotmès a aquest règim especial d’IVA , el que implica una sèrie d’obligacions fiscals i de facturació diferents a les de la resta dels autònoms que convé conèixer si és el cas. Davant d’aquesta situació , estar convenientment assessorats és fonamental. Per això, en Toquero Assessors aportem solucions a les seves necessitats. Som especialistes en assessorament tributari i comptable , assessorament i administració laboral i en  compliment legal i fiscal , entre altres àrees.

Contacti amb el nostre equip de professionals i sàpiga com podem ajudar a fer més senzill el dia a dia de la seva empresa escrivint a info@toqueroassessors.com


Switch to mobile version