Autor Economia
6 Maig 2016 a 16:00

Valoració de PIMEC sobre les dades d’atur

Del mes d’abril de 2016

atur Abril-16

Tenint en compte les dades relatives a l’atur registrat i l’afiliació mitjana publicades pel Servei Públic d’Ocupació Estatal, i l’Enquesta de Població Activa publicada per l’Institut Nacional d’Estadística,

  • PIMEC valora positivament les darreres dades d’evolució del mercat de treball que mantenen la reducció de la desocupació a taxes elevades, per sobre del 12% de caiguda al conjunt de Catalunya, i de forma generalitzada a tots els sectors i demarcacions.
  • La patronal també destaca positivament que la indústria sigui, després d’un sector tan castigat com la construcció, el que presenti les millors taxes de reducció d’atur, per la seva capacitat d’arrossegament de la resta de l’economia.
  • Aquestes dades es complementen amb les de l’enquesta de població activa, que ofereix informació en aquesta mateixa línia. Segons l’INE, al primer trimestre de 2016 s’observa un increment de l’ocupació en 104.100 persones respecte a un any enrere i aquesta creació d’ocupació ha permès reduir el nombre de persones aturades en 98.100. Així doncs, es constata que el mercat de treball està no només reduint el nombre d’aturats sinó generant llocs de treball en proporcions similars.
  • La patronal destaca la tendència a la baixa de les taxes d’atur, que a Catalunya se situa en el 17,4%, el nivell més baix des de 2010, però creu que cal seguir fent esforços per reduir aquests nivells encara excessius. Per això demana mesures per impulsar l’activitat econòmica que generin ocupació. Així com actuacions que tinguin en compte els aturats de llarga durada, els joves i les persones de més edat, sobre els que cal fer especials esforços per augmentar-ne l’ocupabilitat.
Afiliació total a la Seguretat Social Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya
Nombre d’afiliats 3.123.421 2.371.419 296.351 169.576 286.076 17.463.836
Variació interanual (%) 3,6% 3,8% 3,4% 2,2% 3,2% 2,7%
Variació interanual (nombre) 109.627 87.425 9.612 3.666 8.924 455.540
Nombre d’aturats Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya
Agricultura 13.008 4.400 1.817 3.532 3.259 200.284
Indústria 61.496 48.282 4.817 2.402 5.995 376.153
Construcció 50.757 36.274 5.362 2.535 6.586 424.906
Serveis 329.086 246.966 29.481 15.421 37.218 2.657.932
Sense ocupació 31.776 23.286 3.097 1.503 3.890 351.896
Total 486.123 359.208 44.574 25.393 56.948 4.011.171
Variació interanual (%) Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya
Agricultura -10,8% -10,8% -12,4% -10,1% -10,5% -4,4%
Indústria -16,7% -16,9% -15,4% -15,2% -16,9% -12,0%
Construcció -19,7% -19,5% -19,6% -17,5% -22,1% -14,5%
Serveis -10,3% -10,8% -7,9% -9,1% -9,0% -5,6%
Sense ocupació -8,0% -7,8% -11,8% -6,8% -6,3% -8,0%
Total -12,1% -12,4% -10,8% -10,6% -11,5% -7,4%
Variació interanual (nombre) Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya
Agricultura -1.569 -533 -258 -395 -383 -9.287
Indústria -12.363 -9.833 -877 -432 -1.221 -51.508
Construcció -12.471 -8.759 -1.305 -536 -1.871 -71.964
Serveis -37.683 -29.904 -2.544 -1.552 -3.683 -158.564
Sense ocupació -2.765 -1.977 -415 -110 -263 -30.522
Total -66.851 -51.006 -5.399 -3.025 -7.421 -321.845
Variació intermensual (%) Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya
Agricultura -5,3% -3,8% -1,1% -7,8% -6,6% -4,9%
Indústria -2,7% -2,8% -2,8% -3,2% -1,6% -2,5%
Construcció -3,4% -3,1% -4,4% -3,3% -4,8% -3,2%
Serveis -2,8% -2,8% -3,9% -1,1% -2,8% -1,9%
Sense ocupació -0,4% -0,6% -2,6% 2,7% 1,5% 0,4%
Total -2,8% -2,7% -3,6% -2,3% -2,9% -2,0%
Variació intermensual (nombre) Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya
Agricultura -723 -175 -20 -297 -231 -10.417
Indústria -1.710 -1.395 -138 -79 -98 -9.518
Construcció -1.807 -1.142 -244 -87 -334 -14.190
Serveis -9.506 -7.082 -1.186 -167 -1.071 -50.807
Sense ocupació -122 -134 -83 39 56 1.333
Total -13.868 -9.928 -1.671 -591 -1.678 -83.599
Switch to mobile version