Autor Articles i estudis
6 Maig 2016 a 12:00

Errors que , com a autònom , ha d’evitar en la seva declaració de la renda

toquero errors-renda-autonoms

Continuem amb la sèrie de post dedicats a la campanya de la declaració de la renda 2015, i especialment a com afecta autònoms. De primeres, hem de saber que si som autònoms, estem obligats gairebé amb total seguretat a realitzar la renda 2015, perquè només estan exemptes les rendes inferiors a 1.000 euros entre rendiments del treball i de capital, activitats econòmiques i guanys patrimonials i pèrdues patrimonials inferiors a 500 euros.

Atenent a aquests barems, deduïm que pràcticament tot autònom ha de fer la declaració de la renda. I el primer error a evitar és no assegurar-nos de presentar la declaració havent revisat totes les dades amb calma. En ser autònoms, l’Agència Tributària no ens va a fer arribar l’esborrany, ja que no disposa de les nostres dades referides a ingressos i pèrdues, i haurem d’emplenar la declaració completa. És important revisar i comprovar que totes les nostres dades siguin correctes, i sobretot romandre pendents de algunes de les despeses que ajudarien a reduir la nostra factura en el moment de saldar deutes amb el fisc.

Alguns dels errors habituals a evitar en la declaració de la renda si som autònoms passen per no desgravar les despeses de lloguer del local destinat a l’activitat, així com les reparacions o consums, no deduir les despeses de viatges associats al seu treball, o no deduir com a despesa el 50% del valor d’adquisició d’un vehicle, excepte que puguem demostrar a l’Agència Tributària que és destinat amb més freqüència del que estableix aquest percentatge a l’activitat empresarial.És obvi, però altres errors a evitar en la renda per autònoms que es dediquin a activitats de transport passen per no deduir les despeses associades al vehicle, com a combustibles, reparacions, manteniments o assegurances. També ho són no deduir l’IVA suportat quan no es pot desgravar per mitjà de la declaració d’aquest impost, o no fer-ho amb les despeses financeres procedents del finançament per compte aliè.A més, ha de saber que esperar a l’últim moment per presentar la seva declaració potser no és la millor idea, perquè si es realitza després de la data fixada com a límit, el 30 de juny, serà penalitzat amb recàrrecs.Una altra de les novetats d’aquesta campanya destinada a agilitzar el procés de la renda 2015 és la del programa Renda web, que facilitarà els càlculs al contribuent. No obstant això, els autònoms no ho tindran al seu abast i els que vulguin seguir realitzant-se pel seu compte hauran de descarregar-se i instal·lar-se el programa PADRE.

No oblidi més que el seu assessor pot ajudar a fer més suportable el procés. En Toquero Assessors estem a prop d’autònoms i pimes, i li oferim la màxima garantia de qualitat en la seva declaració de la renda 2015

Switch to mobile version