Autor Economia
21 Abril 2016 a 10:00

PIMEC lamenta que el Govern central no hagi transposat la directiva europea de la contractació pública

 La patronal demana que es doni cobertura legal al pagament directe al subcontractista

PIMEC // Imatge cedida per pimec

PIMEC // Imatge cedida per pimec

PIMEC lamenta que el Govern central no hagi estat capaç de transposar la directiva europea de contractació pública en el termini establert, que va finalitzar el 18 d’abril, ja que comporta confusió i inseguretat jurídica al sistema de compra pública.

Malgrat l’incompliment, PIMEC vol posar de manifest que l’objectiu de facilitar l’accés de la pime a la compra pública a través de la divisió dels contractes en lots és possible i, per tant, demana als poders adjudicadors a:

-Adjudicar els contractes en forma de lots separats i decidir la mida i l’objecte d’aquests.

– Avaluar la conveniència de que les ofertes es puguin presentar per un, varis o tots els lots i ho precisin en els plecs.

– Avaluar la possibilitat de limitar el nombre de lots que pugui adjudicar-se a un licitador, encara que es puguin presentar ofertes per a varis o tots els lots.

En virtut de la potestat que estableix la Directiva als estats membres en relació al pagament directe als subcontractistes, PIMEC sol·licita a les administracions amb capacitat per fer-ho, transposar aquesta part de la directiva per tal què:

–  A petició del subcontractista i quan la naturalesa del contracte ho permeti, el poder adjudicador transfereixi directament al subcontractista les quantitats que se li deguin pels serveis prestats, els subministraments entregats o les obres realitzades per l’operador econòmic al que s’hagi adjudicat el contracte públic (contractista principal).

–  Es pugui disposar el pagament directe als subcontractistes sense necessitat que aquests ho sol·licitin.

Switch to mobile version