Autor Economia
15 Abril 2016 a 14:00

Les emissions de les empreses catalanes augmenten un 6,6% el 2015

Son 126 les sotmeses al règim europeu del comerç de CO2

Emissions empreses catalanes

El Departament de Territori i Sostenibilitat, a través de la Direcció General de Qualitat Ambiental, ha validat els informes verificats de les emissions de les instal·lacions incloses en la llei que regula el règim del comerç de drets d’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) corresponents a l’any 2015. Aquestes instal·lacions són les responsables actualment d’un 30% de les emissions de GEH al territori.
 
A Catalunya, les instal·lacions afectades per la normativa i amb autorització d’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle són 126. En total, aquestes instal·lacions han emès, durant l’any 2015, 14.089.471 milions de tones de CO2, segons la següent distribució sectorial: (Vegeu l’adjunt)
Aquest augment de les emissions s’explica per un lleuger repunt de les que provenen de la indústria (refineria, ferro, acer, paper i calç) però, sobretot, per un augment del 29% de les emissions del sector elèctric respecte l’any anterior. Aquest increment no trenca la tendència, iniciada el 2014, segons la qual les emissions dels sectors industrials són lleugerament superiors a les dels energètics. A més, des de l’any 2005, les emissions en conjunt s’han reduït un 30% a Catalunya.
Durant l’any 2015 s’ha consolidat també la tendència, iniciada el 2013, d’augment del diferencial entre les emissions i la seva assignació gratuïta. Les instal·lacions catalanes hauran de comprar 4,18 milions de tones de CO2, que els costaran prop de 21 milions d’euros, per complir amb les obligacions que estableix el règim del comerç de drets d’emissió. La gran part d’aquest dèficit de drets d’emissió es concentra en el sector energètic (generació d’energia elèctrica i combustió).
El comerç de drets va néixer com una eina clau per afavorir la reducció de les emissions causants del canvi climàtic. En quedaven afectades les grans indústries, responsables del 45% de les emissions continentals que, sota les regles del lliure mercat, haurien d’invertir en eficiència energètica i descarbonització per poder reduir les emissions.
L’any 2013 va entrar en funcionament la fase 3 del comerç corresponent al període 2013-2020, que ha de contribuir a l’objectiu establert per la Unió Europea (UE) de reduir en un 20% el total de les emissions de GEH en el 2020 respecte l’any 1990. La UE té previst introduir modificacions en el règim de comerç de drets d’emissions per a la dècada 2020-2030 per incrementar el preu de la tona de carboni. L’objectiu és incentivar el desenvolupament de tecnologies que emetin menys gasos amb efecte d’hivernacle.
Switch to mobile version