Autor Economia
21 Abril 2016 a 14:00

Indicadors PIMEC mes de març

Indicadors març // Imatge cedida per PIMEC

Indicadors març // Imatge cedida per PIMEC

La creació de societats mercantils al març de 2016 a Catalunya va ser un 16.9% per sobre les registrades el mateix mes de l’any anterior. Pel que fa la dissolució de societats mercantils va ser de 209, un -18,0% per sota les registrades el mateix mes de l’any anterior.

A Espanya la creació de societats mercantils al gener de 2016 va ser de 10.282, un 1,9% per sobre les registrades el mateix mes de l’any anterior. La dissolució de societats mercantils va ser de 2.109, un -6,8% per sota les registrades el mateix mes de l’any anterior.

Pel que fa el nombre d’empreses concursades a Catalunya disminueix un -28,3% el tercer trimestre de 2015 en relació al mateix període de l’any anterior i se situa en 236. La resta de l’Estat el nombre d’empreses concursades a Espanya disminueix un -23,4% el tercer trimestre de 2015 en relació al mateix període de l’any anterior i se situa en 1.205.

L’Índex de producció industrial va augmentar a Catalunya al febrer en relació al mateix període de 2015  un 2,3%. De la seva banda, l’índex de xifra de negocis del sector serveis va augmentar al gener (+1,4%) en relació al mateix període de 2015.

L’Índex de producció industrial va augmentar a Espanya al febrer un 1,9% en relació al mateix període de 2015. De la seva banda, l’índex de xifra de negocis del sector serveis va augmentar al gener un +2,4% en relació al mateix període de 2015.

En quan el PIB va augmentar a Catalunya al quart trimestre de 2015 un 3,9% en relació al mateix període de l’any anterior. El consum privat va augmentar un 4% i el consum públic va augmentar un 4,2% en relació al mateix període de l’any anterior. A Espanya al quart trimestre de 2015 un 3,5% en relació al mateix període de l’any anterior. El consum privat va augmentar un 3,5% i el consum públic va augmentar un 3,6% en relació al mateix període de l’any anterior.

La inversió va augmentar a Catalunya al quart trimestre de 2015 un 4,5% en relació al mateix període de l’any anterior. A la resta de l’Estat la inversió va augmentar a Espanya al quart trimestre de 2015 un 7,0% en relació al mateix període de l’any anterior.

Les exportacions de béns es van situar a Catalunya al gener de 2016 en 4.619 milions d’euros, un -3,0% per sobre les registrades el mateix mes de l’any anterior. En canvi, les importacions es van situar en 5.927 milions d’euros, un 2,4% per sobre les registrades el mateix mes de l’any anterior.

Les exportacions de béns es van situar a Espanya al gener de 2016 en 18.267 milions d’euros, un 2,1% per sobre les registrades el mateix mes de l’any anterior. Pel que fa les  importacions es van situar en 26.654 milions d’euros, un 0,8% per sobre les registrades el mateix mes de l’any anterior.

L’IPC general es va situar al març en el -0,6% a Catalunya i en el -0,8% a Espanya. La inflació subjacent es va situar en el 1,1% en relació al mateix mes de l’any anterior. Finalment, l’IPC harmonitzat (IPCA), que permet comparar l’evolució dels preus a Espanya amb els del conjunt de la Unió Monetària, es va situar en el -1,0%, amb un diferencial negatiu en relació al conjunt de la Unió Monetària (-0,1%) de cinc dècimes percentuals.

L’afiliació al règim general de la seguretat social a Catalunya es va situar al maç en 2.454,9 milers de persones, amb una variació positiva en relació al mateix mes de l’any anterior del 4,2%. I a la resta de l’Estat espanyol es va situar al març en 12.841,6 milers de persones, amb una variació positiva en relació al mateix mes de l’any anterior del 3,2%.

L’afiliació al règim d’autònoms a Catalunya es va situar al març en 541,1 milers de persones, augmentant en relació al mateix mes de l’any anterior un 1,3%. A Espanya es va situar al març en 3.172.2 milers de persones, augmentant en relació al mateix mes de l’any anterior un 1,2%.

Per últim, l’atur registrat es va situar a Catalunya al març en 500.000 persones, un -12,5% menys que fa un any. A la resta de l’Estat l’atur registrat es va situar a Espanya al març en 4.094.800 persones, un -8,0% menys que fa un any.

Switch to mobile version