Autor Articles i estudis
30 Octubre 2015 a 14:00

Què és una franquícia?

Què és una franquícia? // Foto Toni Garcia

Què és una franquícia? // Foto Toni Garcia

Moltes persones no saben identificar correctament una franquícia. Quantes vegades, en converses que giren entorn els establiments comercials o empreses de serveis, algú ha dit: això és una franquícia! (sense ser-ho).

En aquest article intentarem aclarir, doncs, què és una franquícia.

En primer lloc, permeteu-me la definició tècnica:

La franquícia és un sistema d’associació comercial entre dues empreses legalment independents que s’uneixen perquè una d’elles, el franquiciat, vengui els béns o serveis de l’altra, el franquiciador, en exclusiva, en un punt o territori concret, amb cessió de drets d’explotació d’un negoci d’èxit contrastat, de la seva marca, imatge corporativa i avantatges competitius i fent-se valer del seu coneixement, així com el seu sistema de treball i política comercial; tot a canvi de contraprestacions econòmiques que paga el franquiciat i assumint amb dues parts drets i obligacions que es firmen en un contracte de franquícia.

Aquest paràgraf, de lectura lenta i feixuga, el podem resumir de manera fragmentada:

  1. Són dues empreses, diferents, que s’associen.
  2. L’empresa que adquireix la franquícia s’anomena “el franquiciat”
  3. L’empresa que cedeix la marca i el coneixement és “el franquiciador”
  4. Ambdós, signen un contracte mercantil que regirà l’acord.
  5. El franquiciat tindrà exclusivitat en una zona del territori prèviament definida.
  6. El franquiciat, a més, normalment, haurà d’abonar de manera periòdica uns royalties a la franquiciadora per poder valer-se de les accions conjuntes de publicitat (o d’altres) que es facin amb la resta de franquiciats.

Per tant, es tracta d’una relació mercantil en què, el franquiciat, farà la inversió inicial i tindrà dret a explotar una marca. A canvi, obtindrà la imatge i, també, el coneixement que li transmetrà la franquiciadora. Fins i tot, disposarà d’assessorament permanent perquè el negoci tingui el màxim de garanties d’èxit.

Si bé és cert que molts emprenedors són aptes per endegar negocis de manera independent, d’altres prefereixen iniciar amb un sistema de franquícia ja que, així, es replica un model de negoci provat prèviament i es minimitza el risc de fracàs; tot i que aquest sempre existeix.

Jordi Bacaria

Director de Franquícies.cat

www.franquicies.cat

Switch to mobile version