Autor Societat
30 Octubre 2015 a 10:00

L’Administració de la Generalitat aposta per ser més àgil, senzilla i transparent

Potenciant la innovació i el talent intern

I Jornada d’Innovació // Imatge cedida per la Generalitat

I Jornada d’Innovació // Imatge cedida per la Generalitat

La Generalitat ha organitzat la I Jornada d’Innovació, que ha servit per presentar els resultats d’una prova pilot en la qual han participat, de forma voluntària, empleats de la Generalitat a Girona, que han aportat les seves idees per fer una Administració més àgil, senzilla i transparent. La Jornada l’han inaugurat la secretària d’Administració i Funció Pública, Meritxell Masó, i el delegat del Govern de la Generalitat a Girona, Eudald Casadesús.

La secretària d’Administració i Funció Pública, Meritxell Masó, ha valorat molt positivament l’experiència: “Ha fet aflorar el talent intern, des de la participació i l’entusiasme dels treballadors públics i el lideratge dels seus directius”. Meritxell Masó ha defensat incloure les estratègies d’innovació en el dia a dia de la gestió de l’Administració. I ha conclòs: “La innovació ha de ser una eina sistèmica per millorar els nostres serveis i la qualitat de vida de les persones”.

Per la seva banda, el delegat del Govern de la Generalitat a Girona, Eudald Casadesús, ha destacat que el model d’organització de la Generalitat a Girona, on 900 persones treballen en un mateix edifici, compartint espais i recursos, ha fet possible aquesta prova pilot a través de la comunitat GIR-Innova Canal Innovació. Casadesús ha donat les gràcies a les persones implicades, que han dedicat temps i esforços a l’elaboració d’aquests projectes. El delegat ha assegurat: Els millors agents per a la reforma de l’Administració són els propis treballadors”.

 

Durant la jornada, els treballadors participants han presentat sis prototips elaborats per grups d’empleats de la Generalitat a Girona. Aquests prototips donen resposta als reptes d’innovació plantejats a l’entorn de la desburocratització de determinades àrees, la personalització del servei, l’arribada de l’Administració a segments de la població als quals no arriba habitualment i, en un àmbit més intern, en el foment de la polivalència i la flexibilitat del seu personal.

El projecte, impulsat per la Secretaria d’Administració i Funció Pública del Departament de Governació i Relacions Institucionals, respon a l’estratègia de promoure la innovació en el funcionament de l’Administració des d’una perspectiva de foment del talent intern dissenyada per InnoGent, grup interdisciplinari i interdepartamental de la Generalitat, en el marc de l’eix 6, Innovació i talent, del Pla de reforma de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic.

InnoGent va apostar per efectuar la prova pilot en l’àmbit de la Generalitat a Girona ateses les especificitats organitzatives i de gestió que ha desenvolupat en els cinc anys de l’entrada en funcionament del model d’integració de serveis en un únic edifici, amb un destacat impuls de la proactivitat i la transversalitat.

Durant l’acte s’han presentat sis prototips de les idees treballades per sis equips de persones innovadores de la comunitat GIR-Innova Canal Innovació. Els prototips són els següents: Carpeta del ciutadà, crear una aplicació per a ordinadors, tauletes i mòbils, des de la qual poder accedir a consulta de tràmits, carnets i altres documents que pertanyen al ciutadà, Formularis 3.0, replantejament integral dels tràmits en línia, els Tresors ocults, pretén elaborar un banc de talents del personal de l’Administració, la Generalitat a casa, planteja una Oficina d’Atenció al Ciutadà que es desplaci al territori, Pagar millor, homogeneïtzar el sistema de pagament dels diversos tràmits i taxes la Generalitat amb la implantació d’un sistema integral de pagament, i +CO (Coworking), crear una comunitat de participació i col·laboració de treballadors públics de la qual neixin sinergies i nous projectes.

La jornada s’ha conclòs amb la intervenció de la doctora en filosofia per la Universitat de Barcelona, Begoña Roman, que ha reflexionat: “La innovació és una qüestió d’excel·lència professional”, a més,  “És alhora un deure i una responsabilitat, que cal fomentar, promoure i recompensar”

Switch to mobile version