Autor Societat
13 Octubre 2015 a 10:00

El Govern crea un Registre de parelles estables

L’objectiu és garantir que les parelles puguin accedir als drets de caràcter públic

Registre parelles estables // Imatge del web de CCMA

Registre parelles estables // Imatge del web de CCMA

El Govern de la Generalitat ha aprovat el Decret llei de creació del Registre de parelles estables, que dependrà del Departament de Justícia, amb l’objectiu de garantir que les parelles estables residents a Catalunya puguin accedir als drets de caràcter públic, com és ara el dret a percebre de la Seguretat Social la pensió de viduïtat.

S’hi poden inscriure totes les parelles residents a Catalunya que ho desitgin i que acreditin el compliment de les condicions que estableix el llibre segon del Codi civil de Catalunya. El nou registre, de caire administratiu, es crea amb una funció de publicitat i control, amb vista a protegir, sense discriminació, els efectes de les relacions familiars tant en l’àmbit del dret privat com en l’àmbit del dret públic.

El Govern de la Generalitat considera del tot imprescindible la creació d’aquest Registre després que una sentència del Tribunal Constitucional, que ha anul·lat un article de la Seguretat Social, hagi comportat un enduriment de les condicions d’accés a les pensions de viduïtat en comunitats autònomes com Catalunya, Balears o Navarra.

A Catalunya per cobrar la pensió de viduïtat només calia demostrar una convivència de dos anys per qualsevol mitjà de prova admissible en dret o bé mitjançant escriptura notarial. Amb la mencionada sentència del Tribunal Constitucional, els dos anys exigits passen a ser cinc, i a més es requereix haver estat inscrit al Registre de parelles de fet, com a mínim, durant dos anys.

Switch to mobile version