Autor Economia
25 Juliol 2015 a 14:00

La Generalitat destinarà 19 milions a la formació contínua dels treballadors catalans

Unes 56.000 persones es beneficiaran de les subvencions

Formació professional // Imatge del web wikimedia

Formació professional // Imatge del web wikimedia

El Departament d’Empresa i Ocupació, a través del Consorci per a la Formació Contínua, destinarà enguany més de 19 milions d’euros a finançar programes de formació adreçats a treballadors ocupats i als que també poden participar les persones en atur. Aquests fons que corresponen a la convocatòria 2015 per a subvencionar la formació d’oferta publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, beneficiaran unes 56.000 persones.

L’impuls de la formació d’oferta entronca amb l’Estratègia Europea 2020, el III Pla General de Formació Professional a Catalunya i el Pla general d’ocupació de Catalunya-Estratègia Catalana per a l’Ocupació (2012-2020), marcs estratègics que coincideixen en la prioritat de millorar l’ocupabilitat de les persones i la competitivitat de les empreses a través d’una capacitació que permeti als treballadors adquirir competències adaptades a cada fase de la seva trajectòria professional, tant transversals com específiques dels seus respectius àmbits laborals.

La gran novetat de l’ordre de convocatòria d’enguany és que, com a conseqüència del Reial decret llei 4/2015 per a la reforma urgent del sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral, per primer cop totes les beneficiàries de les subvencions poden ser les entitats de formació acreditades per les especialitats formatives convocades. En concret, el Consorci promou la concessió de subvencions per un import inicial de 19.082.000 euros.

D’aquests, 10.978.000 euros s’utilitzaran per formació transversal (idiomes, tecnologies de la informació i la comunicació, seguretat i salut laboral, habilitats interpersonals o directives, gestió empresarial, econòmic-financera i recursos humans, accions formatives específiques del treball autònom, de l’economia social, seguretat viària laboral, i certificats de professionalitat de caràcter transversal).

La resta, uns 8.104.000 euros, seran per formació sectorial. Aquests diners estaran distribuïts, en funció de la població ocupada, en agroalimentària (227.934 euros), altres serveis i indústries afins (123.756), comerç (871.726), construcció (325.428), educació i formació (277.508), metall (397.662), química (135.869), sanitat (289.932), serveis a col·lectius i a les persones (705.194), serveis financers, administratius i assegurances (673.401), tèxtil, calçat i pell (57.315), transports, comunicacions i mar (285.777), turisme, hostaleria i joc (395.609).

El sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral té com a finalitat impulsar i estendre entre les empreses i les persones treballadores una formació que respongui a les necessitats del mercat laboral i estigui orientada a la millora de l’ocupabilitat de les persones i la competitivitat empresarial. Les iniciatives de formació professional per a l’ocupació s’adrecen a l’adquisició, millora i actualització permanent de les competències i qualificacions professionals. L’objectiu és afavorir la formació al llarg de tota la vida de la població activa tenint en compte les necessitats de les persones, les empreses, els territoris i els sectors productius.

Els treballadors es beneficien d’aquesta oferta formativa perquè s’adapten als canvis del sistema productiu, implica un augment de les possibilitats de promoció professional i una millora de la seva l’ocupabilitat alhora que atén als requeriments  de productivitat i competitivitat de les empreses. Aquesta oferta formativa satisfà les necessitats no cobertes per la formació programada per les empreses, es desenvolupa de manera complementària amb programes de formació sectorial i transversal així com facilita l’obtenció de certificats de professionalitat.

Switch to mobile version