Autor Societat
12 Juny 2015 a 11:30

Els dos serveis d’atenció a les dones s’instal•len al carrer de Cosme Churruca

Un espai que permet ampliar l’oferta

Centre d'Informació i Recursos per a les Dones (CIRD)

Centre d’Informació i Recursos per a les Dones (CIRD) // Imatge del web de l’Ajuntament de Mataró

El Centre d’Informació i Recursos per a les Dones (CIRD-SIAD) de l’Ajuntament de Mataró, i el nou Servei d’Intervenció Especialitzada (SIE Mataró-Maresme) de la Generalitat de Catalunya, ubicat provisionalment a l’edifici de La Moderna al carrer de Cuba, s’han traslladat al carrer de Cosme Churruca, 88. D’aquesta manera els dos serveis adreçats a les dones estaran al mateix espai, facilitant l’atenció a les usuàries.

Aquesta reubicació permet ampliar els serveis oferts a les dones en general i a les dones que pateixen violència masclista i els seus fills, així com optimitzar els recursos tècnics i econòmics per a la prestació d’ambdós serveis. El local disposa de 339,63 m2 construïts, dels quals  228 m2 és superfície útil més un pati de 25,20 m2.

El CIRD, inaugurat l’any 2007, és un servei de titularitat municipal que ofereix informació, assessorament i atenció especialitzada a les dones de la ciutat. De la mateixa manera potencia els processos d’autonomia de les dones i contribueixen a la superació de totes les situacions de desigualtat de gènere que encara perduren. El CIRD també dóna resposta a les situacions de violència i maltractament que pateixen les dones en l’àmbit de parella, familiar, social i laboral. En els serveis es realitzen accions preventives, de detecció, atenció i derivació; així com també acollida, acompanyament i assessorament jurídic i psicològic.

La nova ubicació del CIRD facilita l’accés a les usuàries a més del fet que, a l’estar situat al costat del SIE Mataró Maresme, suposa un increment dels serveis d’atenció a les dones víctimes de la violència masclista residents a Mataró, ampliant la seva intervenció als seus fills i filles.

L’horari d’atenció és de dilluns a dijous de 9 a 14h, i de 16 a 19h i divendres de 9 a 14h. L’equip d’atenció està format per una tècnica especialista, 2 tècniques d’igualtat, 1 psicòloga, 1 jurista, i 1 coordinadora de l’equip.

Pel que fa al Servei d’Intervenció Especialitzada (SIE), de titularitat autonòmica, és un servei gratuït que ofereix atenció integral i recursos en el procés de recuperació i reparació a les dones que han patit o pateixen situació de violència masclista i també als seus fills. A més, també s’incideix  en la prevenció, sensibilització i la implicació comunitària.

L’horari d’atenció és de dilluns a divendres de 9 a 14h, i de 16 a 19h. L’equip està format per 1 psicòloga de dona, 1 psicòloga infantil, 1 treballadora social, 1 educador social, i 1 jurista que és alhora la directora de l’equip.

Switch to mobile version