Autor Economia
29 Abril 2015 a 14:00

El Pla Estratègic proposa noves tàctiques per la dinamització econòmica del Maresme

El pes de la indústria s’hi ha reduït substancialment a la comarca

Presentació del Pla Estratègic de dinamitzadió econòmica del Maresme // Imatge cedida pel Consell Comarcal del Maresme

Presentació del Pla Estratègic de dinamitzadió econòmica del Maresme // Imatge cedida pel Consell Comarcal del Maresme

El Pla Estratègic de Desenvolupament Econòmic impulsat pel Consell Comarcal del Maresme ha analitzat a fons l’evolució de l’economia comarcal amb l’objectiu de fomentar el desenvolupament de la comarca i dinamitzar la seva activitat econòmica i ocupació. Abans de portar-se a aprovació en el proper Ple comarcal, d’han presentar les conclussions al serveis de promoció econòmica dels ajuntaments.

La base productiva del Maresme s’ha vist substancialment modificada els darrers anys amb un rellevant avanç dels serveis i una reducció dels pes de la indústria. L’activitat econòmica de la comarca es genera fonamentalment a partir dels serveis, la indústria, la construcció i l’agricultura que té encara una presència rellevant en el seu conjunt.

Maresme. Valor Afegit Brut. 2008-2013 (1T)Si s’analitza el patró productiu del Maresme i es compara amb el del conjunt de Catalunya s’observen elements comuns; no obstant, es comprova que el pes de la indústria al Maresme és una mica més de quatre punts inferior, i que aquesta diferència és absorbida per la construcció i l’agricultura, que a la comarca té una incidència respectivament de tres i un punt percentuals per sobre de la catalana.

La desacceleració econòmica general, revelada un cop fetes les anàlisi, que s’ha viscut els darrers anys ha estat més accentuada al Maresme que a la resta de la província de Barcelona i, paral·lelament els simptomes de recuperació són més lents a nivell comarcal.

Tot i  la situació de crisi existent, hi ha fins a 20 subsectors que han mantingut una evolució positiva en el període 2008-2013 a la comarca.

Aquests es concentren en:

 • • Informació i comunicacions
  • Educació
  • Aigua, sanejament i gestió de residus
  • Activitats sanitàries i serveis socials
  • Activitats artístiques i d’entreteniment

Aquestes dades fan que el Pla estratègic de promoció econòmica defineixi com a oportunitats econòmiques per als propers 4 anys les següents línies de treball:

Maresme vida i salut: la salut i qualitat de vida, activitats sanitàries i de serveis socials
Maresme centre turístic que combina el seu caràcter de destinació de sol i platja amb nous segments d’activitat relatius al turisme actiu, d’interior, cultural i rural, esportiu, accessible, nàutic o enogastronòmic
Maresme centre comercial, amb especial mirada als productes especialitzats, així com a l’agricultura i la indústria agroalimentària relacionada amb la qualitat de la terra i els productes: Agricultura, turisme rural i gastronomia.
Maresme capital del tèxtil, que promou la relocalització de les empreses i que se centra en les estratègies d’inovació i en l’aplicació empresarial de noves vies de competitivitat i de diferenciació.
Maresme marítim, que combina les activitats pesqueres més tradicionals amb noves activitats vinculades al turisme esportiu i nàutic; així com la construcció d’embarcacions i indústries auxiliars; l’activitat comercial i els serveis relacionats amb la pròpia activitat portuària.
Maresme centre logístic de grans empreses amb un punt nodal a Tordera.

Mapa MaresmeAmb l’objectiu de fomentar el desenvolupament de la comarca, i dinamitzar la seva activitat econòmica i ocupació, des del Consell Comarcal del Maresme s’engega un procés de planificació estratègica a través de la realització i posada en marxa de projectes integrats i alineats.

El Maresme és un territori cohesionat que respon a la suma de noves identitats.  Té un projecte, realista i al mateix temps il·lusionant. Un projecte amb una plasmació clara al territori, que es recolza en les seves fortaleses i en l’oportunitat de treballar amb actors claus per al seu futur.

Amb l’objectiu de consolidar el Maresme com un espai de constant innovació, moviment, de confluència de talents a les empreses, a les organitzacions i institucions; un territori innovador i creatiu, que es construeix millorant la competitivitat de les empreses i recolzant-se en noves iniciatives i que ofereix estructures organitzatives flexibles en un entorn connectat i col·laboratiu.

El Maresme es projecta com a espai de dinamització i de referència en el qual la societat es desenvolupa en un entorn territorial i virtual en igualtat cap a una societat de coneixement, compromesa, innovadora i sostenible.

L’estratègia per tirar-ho endavant se centra en les següents claus:

 1. La necessitat, i el treball conjunt, per un nou projecte territorial es converteix en catalitzador d’una nova marca per al territori.
 2. Es treballa per la integració del territori, generant un diàleg per projectes i per estratègies econòmiques que trenquen amb la diferenciació costa-interior. El valor del territori -i dels seus municipis- es construeix a partir de la capacitat que tenen per generar dinamisme econòmic liderant o participant en projectes, així com l’atracció de centres de decisió i captació de talents.
 3.  El Maresme té noves perspectives econòmiques amb capacitat per crear noves identitats econòmiques i equilibris territorials.
 4.  L’acció decidida i coordinada dels poders públics permet reforçar el lideratge i definir estratègies territorials que sumen nous actors, atreuen nous projectes i potencien el Maresme com a territori atractiu per a la inversió privada i la generació de projectes que siguin el resultat de polítiques P3.
 5.  La diversitat i asimetria del territori esdevé un factor de riquesa i pluralitat que aconsegueix projectar un territori obert a les noves idees i la innovació: Maresme Territori Lab.
 6. Els actors tant públics com privats que, sent externs al territori, tenen gran capacitat d’incidir en el seu desenvolupament se sumen a la nova estratègia del Maresme definint els programes i les iniciatives a emprendre des de criteris d’horitzontalitat i apropiació per part del territori.
 7. Les noves mirades econòmiques són capaces de generar ocupació i marcar una línia de territoris inclusius.
 8. L’impuls de la formació de nivell superior i ocupacional coordinat amb els nous enclavaments econòmics del Maresme, revaloritzen a les persones, creant millors estàndards de vida, fixant la població iatraient nous talents.
 9. El Maresme es consolida des de les diferents dimensions que li atorguen el caràcter de territori cohesionat en què convergeix l’aposta per un territori inclusiu, amb dinamisme econòmic, innovador i pensat amb i per a les persones.
 10. Al Maresme les instàncies de govern estan pensades per oferir serveis adequats a les noves potencialitats econòmiques i acords a un desenvolupament inclusiu. Els actors públics i privats marquen estratègies des dels paràmetres del Govern Obert expressats per les 4 CO: Codecisió, Corecursos, Cogestió, Coresponsabilitat.

El Pla Estratègic de Desenvolupament Econòmic s’ha realitzat amb el suport del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i serà aprovat pel proper Ple del Consell Comarcal del Maresme properament.

Switch to mobile version