Autor Ensenyament
11 Març 2015 a 17:00

El Maresme farà la prova pilot del nou sistema de selecció de docents interins

CCOO demana la suspensió del decret

claustre professors

Claustre de professors // Imatge cedida per CCOO

CCOO ha demanat la suspensió del Decret 39/2014 de 25 de març de plantilles i provisió de llocs docents, que regula l’estructura i el contingut de les plantilles docents dels centre educatius i els diferent sistemes de provisió de llocs de treball docents que començarà com a prova pilot als Serveis Territorials del Maresme i el Vallès Oriental el proper 17 de març.

La patronal ha argumentat tota una bateria de situacions per demanar la seva retirada. Per començar CCOO considera que aquest procediment telemàtic per comunicar i formalitzar els nomenaments del personal interí per part de les direccions dels centres docents com a màxim s’hauria d’aplicar als llocs de treball de perfil específic.

També manifesta que el termini d’una hora per acceptar el nomenament és molt curt i sol·licita l’especificació d’unes franges horàries per acceptar l’esmentat nomenament. I que això quedi reflectit a la resolució.

Per altra banda entén que que no assistir a l’entrevista personal de cap manera pot significar una exclusió de la borsa. Tanmateix sol·licita que aquesta prova pilot al Maresme-Vallès Oriental hauria de ser avaluada a la Mesa sectorial.

La patronal, a la vegada, demana que sigui contemplada la defensa i reclamació individual dels candidats/tes no seleccionats/des, ja que amb aquest sistema no es reflecteix la capacitat d’intervenció de la representació legal dels treballadors. CCOO considera que han de tenir la capacitat de poder visualitzar l’aplicatiu informàtic que tenen al seu abast les direccions del centres. Per últim, demana que es remetin les propostes de no continuïtat a les Juntes de Personal.

El nou sistema

El Departament d’Ensenyament ha dissenyat un nou aplicatiu que permet als directors dels centres educatius públics establir quines són les necessitats a l’hora de definir els perfils dels substituts que necessiten en els seus centres. Els directors dels centres podran establir quines són les necessitats en la definició dels perfils dels substituts, i en última instància fer una entrevista als tres candidats amb millor puntuació per poder fer la proposta definitiva del substitut.

La selecció tindrà en compte també diferents criteris qualitatius i objectius, com la nota mitjana de la titulació superior, l’exercici de la docència o l’acreditació del coneixement de l’anglès o d’un altre idioma estranger, entre d’altres aspectes rellevants.

Els nomenaments telemàtics es duen a terme dimarts i divendres durant el curs escolar. El nou procés permetrà, a més, que els directors que vulguin seleccionar els substituts amb uns perfils adequats a les necessitats de la plaça a cobrir ho puguin fer en altres dies. D’aquesta manera es garantirà que cap interí o substitut perdi possibilitats d’obtenir un lloc de treball per un o altre procés.

Switch to mobile version