Autor Articles i estudis
5 Març 2015 a 18:00

Efectes del consum d’alcohol i de cànnabis en el cervell i en el comportament adult

Olga Valverde, cap del Grup de Recerca en Neurobiologia del Comportament // Imatge del web de la UPF

Olga Valverde, cap del Grup de Recerca en Neurobiologia del Comportament // Imatge del web de la UPF

Dos projectes que s’han iniciat aquest 2015,  gràcies als ajuts del Plan Nacional sobre Drogues

Barcelona, 2 de març del 2015. El Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat ha publicat en el Butlletí Oficial de l’Estat la Resolució del 4 de desembre per la qual s’adjudiquen onze ajuts econòmics per al desenvolupament de projectes de recerca sobre drogodependències, dins la convocatòria del Plan Nacional sobre Drogues. En aquesta convocatòria, investigadors del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut (CEXS) han obtingut dos d’aquests ajuts els quals han començat a primers del 2015 per una durada de tres anys.

Olga Valverde, cap del Grup de Recerca en Neurobiologia del Comportament (GReNeC), amb una dotació de 87.213 euros durà a terme el projecte “Efectes d’un model de privació maternal sobre el consum d’alcohol i cannabinoides en el ratolí adolescent“.

Fernando Berrendero, investigador del Laboratori de Neurofarmacologia amb una dotació de 90.620 euros dirigirà la recerca: ” Exposició a cannabinoides durant l’adolescència i la seva influència en la regulació de les memòries aversives i associatives de reforç: paper del sistema hipocretinèrgic“.

Efectes de la privació maternal en els hàbits de consum

Alguns joves consumidors d’alcohol i de cannabinoides no són conscients dels perills que comporta prendre aquestes substàncies en el moment vital de gran vulnerabilitat en què es troben. A més, hi ha diferents factors ambientals que influeixen de manera decisiva en la instauració, progressió i manteniment del procés addictiu. Per exemple, la privació maternal o la manca d’atenció maternal dels infants pot tenir efectes a llarg termini en l’adolescent i l’adult.

Amb aquests antecedents, el projecte d’Olga Valverde proposa que l’estrès induït per la privació maternal a edats precoces predisposa a la vulnerabilitat en el consum d’alcohol d’afartament i en el consum de cannabinoides durant l’adolescència i que, posteriorment, a l’edat adulta, l’impacte d’aquest consum pot generar el desenvolupament de símptomes neuropsiquiàtrics, especialment amb alteració de funcions cognitives, emocionals i motivacionals. L’objectiu d’aquesta recerca és segons Olga Valverde: “Demostrar l’existència d’un fenotip comportamental i neuroquímic en l’animal d’experimentació exposat a un model de privació maternal durant l’etapa postnatal”.

Efectes del consum de cànnabis en el cervell adult

Atès que s’estima que el començament en el consum de cànnabis entre els joves és als 14,9 anys, un moment en què el cervell està en un estat de maduració que el fa més sensible als efectes tòxics del cànnabis, el projecte de Fernando Berrendero té per objectiu estudiar els efectes de l’exposició als cannabinoides durant l’adolescència en el cervell adult, a dos nivells.

Com Berrendero ha explicat: “En un primer nivell, busquem mesurar els efectes de l’exposició al cànnabis en la modulació de les memòries associatives de reforç relacionades amb la recaiguda a les drogues d’abús i, en un segon nivell, ateses les funcions conegudes del sistema hipocretines/orexines,  tant en els processos emocionals com en els addictius, busquem estudiar si aquests neuropèptids estan involucrats en els efectes induïts pels cannabinoides”.

Els resultats derivats del projecte ajudaran a aprofundir en el coneixement dels efectes negatius del consum de cànnabis durant l’adolescència, així com a desenvolupar nous abordatges terapèutics i preventius per evitar-los.

Olga Valverde (Grup de Recerca en Neurobiologia del Comportament)  i Fernando Berrendero (Laboraori de Neurofarmacologia)

Departament de Ciències Experimentals i de la Salut de la UPF.

 

Switch to mobile version