Autor Societat
12 Febrer 2015 a 17:00

Mataró obre la campanya d’ajuts al lloguer

El termini per presentar sol·licituds finalitza el 20 de març

Ajuts i renovacions d'ajuts dels lloguers // Imatge del web de l'Agència de l'habitatge de la Generalitat de Catalunya

Ajuts i renovacions d’ajuts dels lloguers // Imatge del web de l’Agència de l’habitatge de la Generalitat de Catalunya

L’Oficina Local d’Habitatge comença a tramitar els ajuts per al pagament del lloguer destinats a famílies que tinguin ingressos baixos o moderats i es trobin en situacions de dificultats econòmiques amb l’objectiu d’evitar l’exclusió social.

Aquestes prestacions les atorga l’Agència de l’Habitatge de la Generalitat de Catalunya i a Mataró les gestiona l’empresa municipal PUMSA.

La primera tipologia d’ajuts al lloguer que s’obre és la de renovacions, dirigida a persones que ja han rebut la prestació durant l’any 2014 i segueixen complint els requisits per tramitar-la de nou.  L’import de l’ajut és d’un mínim de 240 € a un màxim de 2.400 € a l’any. El termini per presentar les sol·licituds finalitza el 20 de març.

Els requisits per rebre l’ajuda són els següents:

 • – Acreditar la residència legal a Catalunya durant 5 anys, dos dels quals han d’ésser immediatament anteriors a la data de la sol·licitud.
 • – Ser titulars del contracte de lloguer. En cas dels contractes amb efectes a partir de l’1 de juny de 2013, cal acreditar la seva inscripció i la fiança al Registre de fiances dels contractes de lloguer de finques urbanes i el seu Reglament.
 • – No disposar d’un habitatge de propietat, llevat que no disposin de l’ús i gaudi.
 • – No pagar un lloguer mensual superior a 600 €.
 • – Estar al corrent de pagament a data de la sol·licitud.
 • – Pagar el lloguer per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, fer ingrés en compte o rebut emès per l’administrador de la finca (s’admet qualsevol entitat bancària).
 • – Per a majors de 65 anys (prestacions permanents): no acreditar ingressos superiors a 2,35 vegades l’IRSC (Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya).
 • – Per a perceptors del 2014: no acreditar ingressos superiors a 1,5 vegades l’IRSC.
Renovacions d'ajuts dels lloguers // Imatge del web de l'Ajutnament de Mataró

Renovacions d’ajuts dels lloguers // Imatge del web de l’Ajutnament de Mataró

La informació i tramitació dels ajuts, i els  passos a seguir, són els següents:

 1. Obtenir el full per sol·licitar la renovació de la prestació.
 2. Preparar la documentació (original i fotocòpia) que si no hi ha canvis respecte l’any anterior és:
  – Full de la sol·licitud
  – Declaració Renda 2013
  – En cas de no estar obligat a presentar la Declaració de la Renda: certificat d’imputacions de l’AEAT i vida laboral (només les persones menors de 65 anys)
  – Rebuts de lloguer pagats de l’any 2015.   Si s’han produït canvis, com poden ser en el contracte de lloguer, o en el nivell d’ingressos, o unitat de convivència etc.. aportar tots els documents necessaris.
 3. Entregar tota la documentació més la sol·licitud a l’ Oficina Local d’Habitatge.

La informació sobre les prestacions i els impresos necessaris es poden obtenir a l’Oficina Local d’Habitatge de PUMSA, a les Oficines d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Mataró, o bé trucant al 010.

A través del web www.pumsa.cat i www.mataro.cat, i  també en aquesta mateixa notícia, es poden descarregar els documents:  Impresos necessarisRequisits i informació general

Finalment, per a la tramitació i entrega de la documentació cal dirigir-se a l’Oficina Local d’Habitatge de Mataró, situada al carrer de Pablo Iglesias,63. 1a planta, despatx 10.  Entre les de 9 i 14h. de dilluns a divendres.

Switch to mobile version