Autor Economia
22 Febrer 2015 a 17:00

La competitivitat en preus de la industria catalana es manté estable

Al tercer trimestre del 2014

Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per components. A Catalunya

Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per components. A Catalunya // Imatge cedida per la Generalitat de Catalunya i l’Idescat

Segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) i el Departament d’Economia i Coneixement, l’índex de competitivitat en preus de la indústria manufacturera catalana al tercer trimestre del 2014 en relació amb els països industrialitzats, es manté gairebé estable en termes interanuals, amb una lleugera millora de 0,1 punts percentuals.

L’indicador de posició competitiva en preus de la indústria es defineix com el producte de la taxa de canvi de l’euro per un índex de preus relatius de les manufactures catalanes, construït a partir dels índex de preus industrials. Un augment d’aquest índex s’interpreta com una pèrdua de competitivitat de les manufactures catalanes en relació amb les dels països i mercats competidors. Aquest augment es produeix sempre que l’euro s’aprecia globalment i/o els preus relatius augmenten més (disminueixen menys) a Catalunya que a la resta del món.

L’evolució favorable d’aquest tipus de canvi, ha contrarestat la pèrdua de competitivitat del component dels preus industrials respecte del conjunt dels països industrialitzats. El component nominal ha millorat 0,3 punts percentuals al tercer trimestre de l’any passat en relació amb el mateix període de l’any 2013, mentre que el component dels preus industrials ha empitjorat 0,3 punts percentuals.

Per àrees geogràfiques, l’evolució interanual de l’indicador de competitivitat en preus mostra una estabilitat generalitzada, sobretot amb la Unió Europea (UE-28), amb els països desenvolupats i amb els industrialitzats d’Àsia.

Entre els factors que expliquen aquesta situació, cal destacar la millora de la competitivitat del component nominal en contrast amb el retrocés del component preus.

Pel què fa a la zona euro, l’indicador de competitivitat empitjora lleugerament, un 0,5 punts percentuals respecte al mateix període de l’any anterior.

Índex de competitivitat en preus de la indústria. A Catalunya. Preus industrials. 3r trimestre del 2014

Índex de competitivitat en preus de la indústria. A Catalunya. Preus industrials. 3r trimestre del 2014 // Imatge cedida per la Generalitat de Catalunya i l’Idescat

Switch to mobile version