Autor Ensenyament
2 Febrer 2015 a 16:00

Creixen 4% els graduats en FP que estan menys exposats a l’atur

El model de formació dual millora la inserció laboral dels joves

estudiants

Els alumnes de FP estan menys exposats a l’atur // Imatge del web iec.cat

Segons L’estudi laboral dels ensenyaments professionals 2014, publicat pel Departament d’Ensenyament i el Consell de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya, s’està produint un canvi de tendència respecte a la integració laboral dels graduats en Formació Professional d’entre 16 i 24 anys, marcant un sensible augment de persones que treballen d’aquest perfil.

Això es reflecteix en el 33,73% de graduats de grau mitjà i el 40,60% de grau superior que treballen, unes xifres superiors a les registrades en l’any anterior. L’estudi també constata que les persones graduades majors de 25 anys suposen un 26,86% del total, un 0,64% més que en el passat exercici.

Aquestes dades avalen l’esforç del Govern per prestigiar la Formació Professional, amb iniciatives com l’aposta ferma per l’FP Dual, el primer intent de manera extensiva per lligar l’FP amb el món de l’economia productiva, i que en els dos o tres cursos ha multiplicat per 10 el nombre de places, fins a arribar a les 5.000.

Aquest model que pretén vincular la formació a l’empresa va aconseguir al 2014, per una banda, que participessin 3.718 alumnes de 122 centres de 36 de les 41 comarques catalanes, i per una altra banda, 645 empreses del territori. L’experiència dels graduats en la primera promoció d’aquesta modalitat ha estat molt positiva, ja que el 40% dels alumnes que van finalitzar la formació segueixen en les empreses en les que la van fer.

L’èxit aconseguit l’any passat ha animat al Govern a seguir treballant durant el 2015 en aquesta direcció marcant-se tres objectius principals:

– Aprovació al Parlament del Projecte Llei de Formació i Qualificació Professional, per disposar d’un sistema de formació professional al llarg de la vida, que integri formació professional del sistema educatiu i de la formació per l’ocupació.

– Posada en marxa el Centre de Formació Professional d’Automoció a Martorell, que impulsarà el model de formació professional integrat del sector d’automoció.

– Consolidació de la formació professional dual, iniciada fa dos anys, mitjançant convenis de col·laboració amb empreses i institucions.

Switch to mobile version