Autor Obituari
25 abril 2017 a 22:00

Obituari 26.04.2017

0 Flares 0 Flares ×

              Nom Cognoms            Edat                   Dades de la cerimonia

JESÚS MOJEDANO SERRANO    87     Directe crematori MATARÓ 26/04/17 9:00

TOMÁS GORDO BLÁZQUEZ        95     Parròquia St Nicolau MALGRAT MAR 26/04/17 10:00

MERCÈ VIDAL I MOMPART         76     Parròquia Sta Maria St Nicolau CALELLA 26/04/17 12:00

MANUEL J CARRILLO ESTÉVEZ 71     Parròquia Sta Maria ARENYS MAR 26/04/17 12:00

JOSÉ SEGURA MESEGUER       86     Parròquia St Esteve TORDERA 26/04/17 17:00

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- 0 Flares ×