Autor Societat
4 gener 2016 a 14:00

La Diputació de Barcelona incrementarà les mesures per la pobresa energètica

4 Flares 4 Flares ×

Un 10,9% de llars no poden mantenir l’habitatge a una temperatura adequada

Pobresa energètica // Imatge de la Diputació de Barcelona

Pobresa energètica // Imatge de la Diputació de Barcelona

La Diputació de Barcelona incrementarà durant aquest mandat el conjunt d’actuacions per fer front a la pobresa energètica, una de les problemàtiques socials que més ha crescut a la demarcació de Barcelona i al conjunt de Catalunya, on s’estima que un 10,9% de llars no poden mantenir l’habitatge a una temperatura adequada.

Des de la Diputació de Barcelona s’iniciarà una nova línia de suport tècnic de caràcter preventiu i adreçat a les famílies per tal de millorar l’eficiència energètica de les llars, tot educant en un consum racional, eficient i responsable de les energies amb l’objectiu de millorar l’eficiència energètica i reduir les despeses dels subministraments bàsics de les llars en situació de pobresa energètica.

L’Àrea d’Atenció a les Persones de la corporació està elaborant un estudi que presentarà una diagnosi sobre la problemàtica a la demarcació de Barcelona, així com un recull de bones pràctiques i d’accions per fer front a la pobresa energètica des del món local, tenint en compte els diferents agents i àmbits implicats i promovent el treball transversal.

Aquest estudi contempla un anàlisi d’experiències locals i internacionals; una enquesta a tots els municipis de la demarcació de Barcelona; entrevistes a experts i tallers de debat amb agents implicats de diferents institucions així com diferents àmbits sectorials (serveis socials, consum, habitatge i medi ambient).

A l’octubre s’han engegat, dues proves pilot que ofereixen auditories i intervencions en habitatges en situació de pobresa energètica al Consell Comarcal d’Osona i a Vilanova i la Geltrú. S’està intervenint en 40 domicilis (20 en cada territori), on es realitza una auditoria energètica; amb la instal·lació gratuïta d’elements de baix cost d’eficiència energètica com ara bombetes de baix consum, virets per a les finestres, temporitzadors, regletes amb interruptor, sota-portes i s’estan donant pautes de consum eficient així com una avaluació de l’impacte d’aquesta intervenció. També es porten a terme sessions grupals per a l’apoderament de les persones beneficiàries i està prevista l’elaboració d’un manual que serà editat i distribuït a tota la ciutadania.

Aquest es un projecte que en els darrers mesos ja han iniciat alguns municipis amb molt bons resultats (Sabadell, Rubí, Cornellà i Vic) i que es vol estendre i ampliar les intervencions a tot el territori.

A partir d’aquest any, i en base a l’experiència d’aquestes proves pilot, s’oferirà a tots els ens locals de la demarcació de Barcelona el recurs Auditories i intervenció als habitatges en situació de pobresa energètica, de forma transversal entre 3 àmbits de la corporació: Benestar Social, Medi Ambient  i  Habitatge, per garantir una actuació integral. La finalitat és millorar l’eficiència energètica i reduir les despeses dels subministraments bàsics (electricitat, aigua i gas) dels habitatges en situació de pobresa energètica, identificats i derivats pels serveis socials municipals.

La primera fase d’aquest nou recurs sortirà a concurs al llarg de 2016 amb un pressupost conjunt de 500.000€ per poder intervenir en 1.600 habitatges. Benestar Social de la Diputació de Barcelona farà una aportació de 300.000€ i Medi Ambient i Habitatge aportaran 100.000 € cadascun.

4 Flares Twitter 0 Facebook 3 Google+ 1 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email -- 4 Flares ×